X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)
X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar
X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)
X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar
Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası

Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası

hero
slider-img
KURUMSAL BİLGİLER

1. Amaç
Bu Tektip Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası ("Politika"); İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler ("ICANN") tarafından kabul edilir, Kayıt Sözleşmenize referans olarak dahildir ve alan adı sahibi ve siz ile bizim dışımızdaki herhangi bir taraf (alan adı kayıt kuruluşu) arasında İnternet alan adı kaydı ve kullanımı hakkındaki ihtilafla ilgili şartları ve koşulları belirler. Bu Politikanın Paragraf 4'ü altında işlemler, burada bulunan Tektip Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası ("Prosedür Kuralları") ve seçilen yönetim ihtilaf çözümü hizmet sağlayıcının ek kuralları ile uygun olarak gerçekleştirilecektir.

 

2. Beyanlarınız

Bir alan adını kaydetmek için başvurduğunuzda veya alan adı kaydını tutmamızı veya yenilememizi istediğinizde bize şunları garanti etmiş olursunuz: (a) Kayıt Sözleşmenizde yaptığınız ifadeler eksiksiz ve doğrudur; (b) bildiğiniz kadarıyla, alan adının kaydı diğer bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmeyecektir; (c) alan adını yasal olmayan bir amaç ile kaydetmiyorsunuz; ve (d) alan adını geçerli yasaları ve düzenlemeleri ihlal edecek şekilde kullanmayacaksınız. Alan adı kaydınızın başka birinin haklarını ihlal edip etmediğini belirlemek sizin sorumluluğunuzdadır.

 

3. İptaller, Transferler ve Değişiklikler

Aşağıdaki koşullar altında alan adı kayıtlarını iptal, transfer ederiz veya değişiklik yaparız:

 1. Paragraf 8'in hükümleri uyarınca, sizden veya yetkili aracınızdan bu eylemin gerçekleştirilmesi için yazılı veya uygun elektronik talimatları almamız;
 2. her iki durumda yetkili mahkeme kararı ile eylemde bulunmamızı gerektiren mahkeme veya hakem heyeti kararını almamız; ve/veya
 3. bu Politika veya ICANN tarafından kabul edilen bu Politikanın daha sonraki bir sürümü uyarınca gerçekleştirilen ve tarafı olduğunuz herhangi bir idari davada böyle bir eylem gerektiren Yönetim Paneli kararını almış olmamız. (Bkz. aşağıda bulunan Paragraf 4(i) ve (k).)
 4. Ayrıca, Kayıt Sözleşmenizin şartları veya diğer yasal düzenlemeler ile uygun olarak alan adı kaydını iptal edebilir, transfer edebilir veya başka şekilde değişiklikler uygulayabiliriz.

 

4. Zorunlu İdari Dava

Bu Paragraf, zorunlu idari davaya iletmeniz gereken ihtilaf türlerini ortaya koymaktadır. Bu davalar, burada listelenen idari ihtilaf çözüm hizmet sağlayıcılardan biri (her biri "Sağlayıcı" olarak anılır) tarafından yürütülecektir.

 1. Geçerli İhtilaflar. Üçüncü bir tarafın ("şikayetçi") geçerli Sağlayıcıya Prosedür Kuralları uyarınca açıklama yapması durumunda zorunlu idari davaya aşağıdaki bilgileri iletmeniz gereklidir:
  • alan adınız, şikayetçinin hak sahibi olduğu ticari marka veya hizmet markası ile aynı veya karıştırılacak şekilde benzer olması; ve
  • alan adı ilgili hiçbir hakkınız veya meşru menfaatiniz olmaması; ve
  • alan adınızın kötü niyetle kaydedilmesi ve kullanılması.
  İdari davalarda, şikayetçi bu üç öğenin mevcut olduğunu kanıtlamalıdır.

 2. Kötü Niyetli Kayıt ve Kullanıma Dair Kanıt. Paragraf 4(a)(iii) amaçları doğrultusunda, Panel tarafından mevcut olduğu belirlenen aşağıdaki koşullar, özellikle ancak sınırlama olmaksızın, kaydın ve alan adı kullanımının kötü niyetli olduğuna dair kanıt inşa edecektir:
  • alan adı ile doğrudan ilişkili ve belgelenen, cebinizden ödediğiniz masrafları aşan bedele karşılık olarak, ticari markanın veya hizmet markasının sahibi olan şikayetçiye veya bu şikayetçinin bir rakibine alan adını satma, kiralama veya transfer etme amacıyla alan adını kaydettirdiğinizi veya alan adını satın aldığınızı gösteren koşullar; veya
  • böyle bir davranışta bulunmanız kaydıyla, alan adını, ticari markanın veya hizmet markasının sahibinin markayı karşılık gelen alan adını yansıtmasını önlemek için kaydetmiş olmanız; veya
  • alan adını temelde bir rakibin işini bozmak için kaydettirmiş olmanız; veya
  • alan adını kullanarak, şikayetçinin markası ile web sitenizin veya web sitenizdeki ya da bir konumdaki bir ürünün veya hizmetin arasında kaynak, sponsorluk, iş ortaklığı veya doğrulama olabileceğine dair bir izlenim yaratarak ticari kazanç için İnternet kullanıcılarını web sitenize veya diğer bir online konuma çekmeye çalışmanız.

 3. Bir Şikayete Yanıt Verirken Alan Adında Haklarınız ve Meşru Menfaatiniz olduğunu Nasıl Gösterirsiniz? Bir şikayet aldığınızda, yanıtınızın nasıl hazırlanması gerektiğini belirlemek için Prosedür Kuralları Paragraf 5'e bakmalısınız. Özellikle ancak sınırlama olmamak kaydıyla, aşağıdaki koşulların herhangi biri, Panel tarafından sunulan kanıtların değerlendirmesine dayanarak kanıtlanırsa, Paragraf 4(a)(ii) amaçları dahilinde alan adında haklarınız veya meşru menfaatleriniz olduğunu gösterir:
  • ihtilaf ile ilgili olarak size bildirim gelmeden önce, gerçek ürünlerin veya hizmetlerin sunulması ile bağlantılı olarak alan adını veya alan adı ile bağlantılı adı kullanmanız veya kullanma hazırlıkları yapmış olmanız; veya
  • sizin (birey, işletme veya diğer bir kuruluş olarak) ticari marka veya diğer hizmet markası haklarını almamış olsanız dahi alan adı ile yaygın olarak tanınıyor olmanız; veya
  • müşterileri yanlış yönlendirmek veya söz konusu ticari markayı veya hizmet markasını lekelemek ve ticari kazanım elde etme amacı taşımadan alan adının ticari olmayan, meşru veya adil kullanımını gerçekleştirmeniz.

 4. Sağlayıcı Seçimi. Şikayetçi, şikayeti Sağlayıcıya ileterek ICANN tarafından onaylanmış Sağlayıcılardan birini seçecektir. Seçilen Sağlayıcı Paragraf 4(f) maddesinde açıklandığı şekilde konsolidasyon durumları dışında muameleleri yönetecektir.

 5. Yönetim Paneli Takibatının Başlatılması, Süreci ve Atanması. Prosedür Kuralları, ihtilafa yönelik karar verecek olan panelin ("Yönetim Paneli") başlatılması sürecini, takibatın yönetilmesini ve atanmasını belirtir.

 6. Konsolidasyon. Siz ile şikayetçi arasında birden fazla ihtilaf olması durumunda siz veya şikayetçi tek bir Yönetim Paneli önünde ihtilafları konsolide etmeyi talep edebilir. Bu talep ilk önce taraflar arasındaki ihtilafı dinlemek üzere atanan Yönetim Paneline yapılmalıdır. Yönetim Paneli, konsolide edilen ihtilaflar bu Politika veya ICANN tarafından kabul edilen bu Politikanın daha sonraki bir sürümü ile yönetildiği sürece herhangi veya tüm ihtilafları takdir yetkisi kendinde olmak üzere konsolide edebilir.

 7. Ücretler. Bu Politikaya uygun olarak Yönetim Paneli önünde herhangi bir uyuşmazlık ile ilgili olarak Sağlayıcı tarafından faturalanan tüm ücretler, Prosedür Kuralları Paragraf 5(b)(iv) ile sağlandığı şekilde Yönetim Panelini birden üç paneliste genişletmeyi seçtiğiniz durumlar dışında, şikayetçi tarafından ödenecektir ve bu durumlarda tüm ücretler siz ve şikayetçi tarafından eşit miktarda bölüşülecektir.

 8. İdari Davalara Katılımımız. Yönetim Paneli öncesinde herhangi bir davanın yönetimine veya yürütülmesine katılımda bulunmayız ve bulunmayacağız. Ayrıca, Yönetim Paneli tarafından oluşturulan kararların sonucunda yükümlü olmayacağız.

 9. Yasal Çözümler. Yönetim Paneli huzurunda herhangi bir davaya ilişkin olarak şikayetçi için bulunan yasal çözümler, alan adınızın iptalinin istenmesi veya alan adı kaydınızın şikayetçiye transferi ile sınırlandırılmalıdır.

 10. Bildirim ve Yayınlama. Sağlayıcı, bizimle kaydettiğiniz alan adı ile ilgili olarak Yönetim Paneli tarafından varılan her türden kararı bize bildirecektir. Bu Politika altında varılan tüm kararlar, Yönetim Panelinin bu kararın bazı kısımlarını atma kararı vermesi durumları haricinde eksiksiz biçimde İnternet'te yayınlanacaktır.

 11. Mahkeme Davalarının Kullanılabilirliği. Paragraf 4'te belirtilen zorunlu idari dava hükümleri, sizin veya şikayetçinin, bu tür bir zorunlu idari dava başlatılmadan önce veya bu tür bir idari dava sonuçlandıktan sonra, bağımsız bir karar için yetkili mahkemeye ihtilafı iletmesini engellemeyecektir. Yönetim Paneli, alan adı kaydınızın iptal edilmesine veya transfer edilmesine karar verirse, bu kararı uygulamadan önce Yönetim Paneli Sağlayıcısının geçerli kararı bize iletildikten sonra on (10) iş günü (birincil ofisimizin konumunda belirlendiği üzere) bekleyeceğiz. Ardından, Prosedür Kuralları Paragraf 3(b)(xiii) uyarınca şikayetçinin ilettiği mahkemede şikayetçiye karşı bir dava açtığınızı gösteren resmi belgeleri (şikayetin kopyası, mahkeme katibi tarafından damgalanmış belge) bu on (10) iş günü içinde sizden almazsak, bu kararı uygulayacağız. (Genellikle bu mahkeme ana ofisimizin bulunduğu konumda veya Whois veri tabanımızda gösterilen adresinizin bulunduğu konumda olur. Ayrıntılı bilgi için bkz. Prosedür Kuralları Paragraflar 1 ve 3(b)(xiii).) Bu belgeleri on (10) iş günü zarfında alırsak, (i) taraflar arasında çözüme ulaşıldığını gösteren yeterli kanıt; (ii) davanızın azledildiğini veya geri çekildiğini gösteren yeterli kanıt; veya (iii)davanızı azleden mahkemenin kararının bir kopyası veya alan adınızın kullanmaya devam etme hakkınızın olmadığını gösteren kararın kopyasını alana kadar Yönetim Panelinin kararını uygulamayacağız ve başka bir eylemde bulunmayacağız.

 

5. Diğer tüm ihtilaflar ve hukuki ihtilaflar

Alan adı kaydınız ile ilgili, siz ile bizim dışımızdaki bir taraf arasında yer alan ve Paragraf 4'ün zorunlu idari dava hükümleri uyarınca getirilmeyen diğer tüm ihtilaflar, mahkemeler, tahkim veya geçerli olan diğer davalar yoluyla siz ve diğer taraf arasında çözülecektir.

 

6. İhtilaflara katılımımız

Alan adınızın kaydı ve kullanımı ile ilgili olanlar dışında siz ve diğer taraf arasındaki hiçbir ihtilafa dahil olmayacağız. Bizi taraf olarak gösteremez veya bu tür davalara dahil edemezsiniz. Böyle bir Politika takibinde taraf olarak belirtilmemiz durumunda uygun olduğunu düşündüğümüz takdirde her türlü savunmayı yapma ve kendini savunmak üzere diğer tüm gerekli eylemlerde bulunma hakkımız saklıdır.

 

7. Mevcut durumu koruma

Yukarıdaki Paragraf 3 ile sağlananlar dışında bu Politika altında hiçbir alan adı kaydını iptal, transfer etmeyeceğiz, devre dışı bırakmayacağız veya durumunu değiştirmeyeceğiz.

 

8. Uyuşmazlık sırasındaki transferler

Alan Adının Yeni Sahibine Transfer Edilmesi

Alan adı kaydınızı, (i) Paragraf 4 uyarınca getirilen bekleyen idari dava sırasında veya böyle bir davanın sonuçlanmasının takip eden on beş (15) iş günü (birincil iş konumumuzda gözlemlendiği üzere) süresince; veya (ii) bekleyen bir idari dava sırasında veya alan adınız ile ilgili başlatılan tahkim sırasında, alan adı kaydının transfer edildiği taraf yazılı olarak mahkeme veya hakem heyetinin kararına bağlı kalmaya mutabık kalmadığı müddetçe, diğer bir alan adı sahibine transfer edemezsiniz. Bu alt paragrafın ihlali ile yapılan alan adı kaydı transferini diğer bir alan adı sahibi için iptal etme hakkını saklı tutarız.

 

Alan Adı Kayıt Kuruluşlarının Değiştirilmesi

Alan adı kaydınızı, Paragraf 4 uyarınca getirilen bekleyen idari dava sırasında veya böyle bir davanın sonuçlanmasının takip eden on beş (15) iş günü (birincil iş konumumuzda gözlemlendiği üzere) süresince diğer bir alan adı kayıt kuruluşuna transfer edemezsiniz. Bizimle kaydettiğiniz alan adı bu Politikanın koşulları ile uygun olarak size karşı başlatılan davalara tabi olmaya devam etmesi koşuluyla, bekleyen mahkeme eylemi veya tahkimi sırasında alan adı kaydınızın yönetimini başka bir alan adı kayıt kuruluşuna transfer edebilirsiniz. Mahkeme eylemi veya tahkiminin bekleme süresi sırasında alan adı kaydını transfer etmeniz durumunda, ihtilaf alan adı kaydının transfer edildiği alan adı kayıt kuruluşunun alan adı ihtilaf politikasına tabi olacaktır.

 

9. Politika değişiklikleri

Bu Politikayı ICANN izni ile dilediğimiz zaman değiştirme hakkımız saklıdır. Değiştirilen Politikamızı yürürlüğe girmeden en az otuz (30) gün önce bu konumda yayınlayacağız. Bu Politika bir şikayetçinin Sağlayıcıya iletimi ile daha önce yürürlüğe girmediyse (bu durumda Politikanın yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükte olan versiyonu uyuşmazlık çözülene kadar size uygulanacaktır), tüm değişiklikler; uyuşmazlık daha önce veya yaptığımız değişikliğin yürürlüğe girme tarihinde veya sonrasında meydana gelse dahi, her türlü alan adı kaydı ihtilafı için bağlayıcı olacaktır. Bu Politikadaki bir değişikliğe itiraz etmeniz durumunda, yapabileceğiniz tek işlem; bize ödediğiniz herhangi bir ücret için para iadesi almaya hakkınız olmadığı müddetçe, bizde bulunan alan adı kaydınızı iptal etmek olacaktır. Değiştirilen Politika, alan adı kaydınızı iptal edene kadar sizin için uygulanacaktır.

Destek Ekibimiz İle

İletişime Geçin İhtiyacınız olduğu her an çözüm üretmek için buradayız.
tel Telefon İle Destek 0850 780 4800
tel Mail ile Destek info@hostlica.com
tel Ticket ile Destek talep oluştur