X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)
X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar
X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)
X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar
Alan Adı Sahip Değişikliği Sözleşmesi

Alan Adı Sahip Değişikliği Sözleşmesi

hero
slider-img
KURUMSAL BİLGİLER

1. GENEL BAKIŞ

Bu Alan Adı Sahibi Alan Adı Değişikliği Sözleşmesi (bu “Sözleşme”) siz ile Hostlica, LLC {Türkiye'deki adıyla Hostlica} (“Hostlica”) arasında imzalanmış olup, elektronik kabul tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Bir alan adını mevcut veya önceki alan adı sahibinden (“Önceki Alan Adı Sahibi”) yeni bir alan adı sahibine (“Yeni Alan Adı Sahibi”) transfer etmek üzere, Hostlica şirketinin Alan Adı Sahibi değişikliği hizmetlerini (“Hizmetler”) kullanımınıza ilişkin şartlar ve koşulları belirleyen bu Sözleşme, hem Önceki Alan Adı Sahibi hem de Yeni Alan Adı Sahibi için geçerlidir.

Bu Sözleşmeyi elektronik olarak kabul etmeniz, atıf yoluyla bu Sözleşmeye dahil edilen, Hostlica şirketine ait Evrensel Hizmet Koşulları Sözleşmesi, Alan Adı Kayıt Sözleşmesi,Alan Adı Transferi Sözleşmesi ve Yeksenak Alan Adı Anlaşmazlık Çözüm Politikası ile birlikte bu Sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve buna tabi olmayı kabul ettiğiniz anlamına gelir.

“Biz”, “bize” veya “bizim” ifadeleri, Hostlica anlamına gelir. “Siz”, “sizin”, “Kullanıcı” veya “müşteri” ifadeleri, bu Sözleşmeyi kabul eden kişi veya kuruluş anlamına gelir. Bu Sözleşmedeki hiçbir hükmün, herhangi bir üçüncü taraf hakkı veya avantajı sağladığı kabul edilmeyecektir.

Hostlica mutlak yetki kendisine ait olmak üzere bu Sözleşmeyi, tüm politikaları veya bu belgeye eklenen sözleşmeleri dilediği zaman değiştirebilir ya da düzenleyebilir ve bu değişiklikler veya düzenlemeler, Hostlica web sitesinde (bu “Site”) yayınlandıktan hemen sonra geçerli olur. (i) Bu tür değişikliklerin veya düzenlemelerin Hostlica tarafından bu Sitede yayınlanma yoluyla size bildirilebileceğini ve (ii) söz konusu değişikliklerin veya düzenlemelerin yapılmasının ardından (bu sayfanın başındaki “Son Güncelleme” tarihiyle belirtildiği şekilde) bu Siteyi veya bu Sitede bulunan Hizmetleri kullanmanızın bu Sözleşmenin en son halini kabul ettiğinizi teşkil edeceğini kabul ve beyan edersiniz. Bu Sözleşme'ye son güncelleme ile birlikte tabi olmayı kabul etmiyorsanız bu Site'yi veya bu Site'de bulunan Hizmetler'i kullanmayın (veya kullanmaya devam etmeyin). Ayrıca, Hostlica size bu Sözleşme’de yaptığı değişiklikleri veya düzenlemeleri zaman zaman e-posta ile bildirebilir. Bu nedenle, e-posta adresiniz de dahil olmak üzere müşteri hesabı (“Müşteri Hesabı”) bilgilerinizi güncel tutmanız çok önemlidir. Hostlica, böyle bir hatanın yanlış veya güncel olmayan bir e-posta adresinden kaynaklanması durumunda bir e-posta bildirimi almamanızdan dolayı hiçbir sorumluluk veya sorumluluk üstlenmez.

Hostlica İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurulu (“ICANN”) tarafından onaylanmış bir alan adı kayıt kuruluşu değildir. Bir ICANN onaylı alan adı kayıt kuruluşu olarak Hostlica hizmetinin, ICANN ile yaptığı bir sözleşmeye tabi olduğunu kabul ve beyan edersiniz. Hostlica hizmetinin, bu Sözleşme'yi ICANN ile arasındaki sözleşmenin yanı sıra (i) ICANN ve/veya (ii) söz konusu üst düzey alan adı (“TLD”) için veya ülke kodu üst düzey alan adı (“ccTLD”) için geçerli kayıt tarafından sağlanan koşul ve şartlara uyacak şekilde değiştirebileceğini kabul ve beyan edersiniz. Bu Sözleşmede kullanıldığı şekilde “kayıt”, “Kayıt”, “kayıt operatörü” veya “Kayıt Operatörü”, söz konusu TLD veya ccTLD için geçerli kayıt anlamına gelir. Sponsor alan adı kayıt kuruluşunu belirlemek için buraya tıklayın.

 

2. ALAN ADI SAHİBİ DEĞİŞİKLİĞİ VE TRANSFER SÜRECİ; Hostlica Tarafının Rolü

Önceki Alan Adı Sahibi ve Yeni Alan Adı Sahibi, bu sözleşmeyi kendi istekleriyle imzaladıklarını kabul eder. Önceki Alan Adı Sahibi ve Yeni Alan Adı Sahibi, bu sözleşme ile bağlantılı olarak Hostlica şirketinin yegane rolünün, alan adı kayıt transferi talebini ve/veya alan adı sahibi bilgileri değişikliğini gerçekleştirmek ve Hostlica şirketinin bu Sözleşmedeki tek sorumluluğunun, alan adına yönelik kayıt transferi talebini ve/veya elektronik alan adı sahibi bilgileri değişikliğini işlemek olduğunu kabul eder ve onaylar. Önceki Alan Adı Sahibi ve Yeni Alan Adı Sahibi, alan adının transferinin ve/veya her türlü alan adı sahibi bilgilerinin yasal geçerliliği konusunda tam sorumluluk üstlenir.

Şu hususlar dikkate alınmalıdır:

  1. Alan adı sahibi değişikliği işlemini başlatarak, alan adı sahibi değişikliğinin tamamlanmasından sonra altmış (60) gün (“Transfer Yasağı Dönemi”) içinde alan adının başka bir alan adı kayıt kuruluşuna devredilemeyeceğini kabul edersiniz. Bu doğrultuda, alan adı değişikliği işleminin tamamlanmasının ardından Önceki Alan Adı Sahibi veya Yeni Alan Adı Sahibinin alan adını başka bir alan adı kayıt kuruluşuna altmış (60) gün içinde transfer etme ihtiyacı olduğunda, Önceki Alan Adı Sahibi ve Yeni Alan Adı Sahibi, ilk olarak, alan adını yeni alan adı kayıt kuruluşuna transfer için gerekli düzenlemeleri yapmalı ve daha sonra gerekli alan adı sahibi değişikliklerini yapmalıdır.
  2. Ek olarak, alan adının Transfer Yasağı Dönemi içinde müteakip bir alan adı sahibi değişikliği işlemine tabi olması durumunda, Transfer Yasağı Dönemi, müteakip alan adı sahibi değişikliğinin tamamlanmasının ardından tekrar başlayacaktır.

 

A. Alan Adı Sahibi Değişikliği Süreci

Önceki Alan Adı Sahibi, alan adı sahibi değişikliği talebinde bulunduğunda, Hostlica hem Önceki Alan Adı Sahibine hem de Yeni Alan Adı Sahibine bir onay e-postası gönderir. Her iki taraf da, değişikliklerin onaylanması için alan adı sahibi bilgilerinin değişimini kabul etmeli ve açıkça onaylamalıdır. Hem Önceki hem de Yeni Alan Adı Sahibi, değişiklik ile ilgili bir e-posta alır ve açılış sayfasına tıklamaları gerekir. Bu noktada, (1) Önceki alan Adı Sahibinin alan adlarını ve alan adı sahibi bilgileri değişikliğini incelemesi gerekir; Önceki Alan Adı Sahibi de alan adı farklı bir kayıt kuruluşuna transfer edilecekse 60 günlük transfer kilidini iptal etmelidir ve (2) Yeni alan Adı Sahibinin alan adlarını ve alan adı sahibi bilgileri değişikliğini incelemesi gerekir; Yeni Alan Adı Sahibi, Hostlica ile (geçerliyse) yeni alan adı sahibi sözleşmesi imzalamalıdır. Önceki ve Yeni Alan Adı Sahibi onay e-postasının alınmasını takip eden beş (5) gün içinde alan adı sahibi değişikliği şartlarını onaylamalıdır. Önceki Alan Adı Sahibinin veya Yeni Alan Adı Sahibinin alan adı sahibi değişikliği işleminin şartlarını beş (5) günlük dönemde onaylamaması durumunda, değişiklik işleminin gerçekleşmeyeceğini ve alan adı sahibi bilgilerinde değişiklik yapma talebinin süresinin dolacağını ve bu nedenle Önceki Alan Adı Sahibinin yeni bir süreç başlatması gerekeceğini kabul eder ve onaylarsınız.

Alan adı sahibi değişimi işleminin tamamlanmasını takiben, Hostlica Önceki Alan Adı Sahibine ve Yeni Alan Adı Sahibine bu Sözleşme uyarınca alan adı sahibi değişimini onaylayan bir e-posta gönderecektir. Önceki Alan Adı Sahibinin kayıt değişimine herhangi bir itirazı olursa, söz konusu e-postanın alınmasının ardından on beş (15) gün içerisinde e-postayı yanıtlama ve Hostlica şirketini bilgilendirme konusundaki tüm sorumluluk, Önceki Alan Adı Sahibi’ne aittir . Önceki Alan Adı Sahibi, Önceki Alan Adı Sahibi veya onun adına hareket eden diğer kişiler tarafından olup olmadığına ve bilerek ya da bilmeyerek olup olmadığına bakılmaksızın, alan adı sahibinin hatalı değiştirilmesi sonucunda ortaya çıkan her türlü sorun karşısında Hostlica şirketini borçlu kılmayacak, tazmin edecek ve ber’i kılacaktır.

B. Transfer Süreci

Önceki Alan Adı Sahibinin transfer talebini başlatmasının ardından Hostlica, Yeni Alan Adı Sahibine bir onay e-postası gönderir. Yeni Alan Adı Sahibi, onay e-postasının alınmasını takip eden on (10) gün içinde hesabında oturum açıp alan adı sahibi transferi değişikliği şartlarını onaylamalıdır. Yeni Alan Adı Sahibinin transfer işleminin şartlarını on (10) günlük dönemde onaylamaması durumunda, kayıt işlemi için gerekli olan işlem kimliği ve güvenlik kodunun zaman aşımına uğrayacağını, transfer işleminin gerçekleşmeyeceğini ve Önceki Alan Adı Sahibi’nin süreci yeniden başlatması gerekeceğini kabul eder ve onaylarsınız.

 

3. ÖNCEKİ ALAN ADI SAHİBİ İLE YENİ ALAN ADI SAHİBİNİN BEYANLARI VE GARANTİLERİ

Önceki Alan Adı Sahibi ve Yeni Alan Adı Sahibi adına, bu sözleşme ile sırasıyla Önceki Alan Adı Sahibi veya Yeni Alan Adı Sahibi adına bu sözleşmeyi imzalama hakkına, gücüne, yasal dayanağa ve uygun yetkiye sahip olduğunuzu ve bunların bu sözleşmedeki hak, talep ve menfaatlerini başka bir kuruluş ve kişiye transfer etmediğini beyan ve tekellüf edersiniz. Ayrıca, Müşteri Hesabınız ile alışveriş yapan taraf olarak, Müşteri Hesabınızdaki alan adlarının sahibi tarafından burada belirtilen amaçlar için Atanan Aracı olarak yetkili kılındığınızı temin edersiniz. “Atanan Aracı”, Önceki Alan Adı Sahibinin veya Yeni Alan Adı Sahibinin kendi adına alan adı sahibi değişikliğini onaylaması için açık bir şekilde yetki verdiği kişi veya varlık anlamına gelir.

 

4. VARİSLER VE ATAMALAR

Bu Sözleşme burada adı geçen iki tarafın ve ilgili varislerinin, haleflerinin ve atamalarının faydası için bağlayıcı ve yürürlükte olacaktır.

 

5. FERAGAT VE AZİL

Önceki Alan Adı Sahibi; Hostlica şirketinin Evrensel Hizmet Koşulları, Alan Adı Kaydı Sözleşmesi, Alan Adı Transferi Sözleşmesi, Yeksenak Alan Adı Anlaşmazlık Çözümü Politikası’nı ve alan adıyla ilişkili diğer belgeleri (topluca “Kayıt Sözleşmeleri”) kabul ettiğini onaylamaktadır. Önceki Alan Adı Sahibi (i) Kayıt Sözleşmeleri ile bağlantılı olarak hiçbir para iadesi almaya hakkı olmadığını ve hiçbir borcu olmadığını ve (ii) Kayıt Sözleşmeleri ile ilgili olarak Önceki Alan Adı Sahibine karşı tüm sorumluluk ve yükümlülüklerden Hostlica şirketini muaf tuttuğunu kabul eder ve onaylar.

 

6. YENİ ALAN ADI SAHİBİ İÇİN Hostlica YÜKÜMLÜLÜKLERİN KISITLAMALARI

Yeni Alan Adı Sahibi tam ve eksiksiz olarak sorumluluk almakta olup, şu konularda Hostlica şirketinin hiçbir yükümlülüğü olmadığını kabul eder ve onaylar:

  1. Önceki Alan Adı Sahibi’nin asıl alan adı kaydı.
  2. Önceki Alan Adı Sahibinin alan adı kaydını Yeni Alan Adı Sahibine devretme hususundaki yasal hakkı ve ehliyeti.
  3. Bu Sözleşme öncesinde var olan veya ortaya çıkabilecek olan ve alan adı kaydının Yeni Alan Adı Sahibi’ne transfer edilmesine neden olan her türlü durum, ertelenecek veya gerçekleşmeyecektir.
  4. Transfer tamamlandığında, Yeni Alan Adı Sahibinin alan adı kaydına sahipliliğinin geçerliliği ve tenfiz kabiliyeti.

 

7. Hostlica TARAFININ YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE İLGİLİ EK SINIRLAMALAR

EVRENSEL HİZMET KOŞULLARI SÖZLEŞMESİNDE BELİRTİLEN YÜKÜMLÜLÜK KISITLAMALARINA İLAVETEN, ÖNCEKİ ALAN ADI SAHİBİ VE YENİ ALAN ADI SAHİBİNİN İKİSİ DE HİÇBİR KOŞULDA, Hostlica ŞİRKETİNİN ŞU HUSUSULAR İÇİN YÜKÜMLÜLÜK TAŞIMADIĞINI ONAYLAR: (A) BU SÖZLEŞMEDEKİ TARAFLARIN EYLEMLERİNİ DİKKATE ALMAKSIZIN ALAN ADI KAYDININ ASKIYA ALINMASI, KAYBEDİLMESİ VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ, (B) ALAN ADI KAYDININ KULLANIMI VEYA SÖZLEŞME TARAFLARINDAN HERHANGİ BİRİNİN ALAN ADINI KULLANMADA VE YARARLANMADAKİ YETERSİZLİĞİ, (C) ÖNCEKİ ALAN ADI SAHİBİ YA DA YENİ ALAN ADI SAHİBİ İLE İŞ KESİNTİSİ YAŞANMASI, (D) Hostlica ŞİRKETİNİN WEB SİTESİNE VEYA DİĞER WEB SİTELERİNE ERİŞİMİN GECİKMESİ VEYA KESİNTİYE UĞRAMASI, (E) VERİLERİN TESLİM EDİLMEMESİ, YANLIŞ TESLİM EDİLMESİ, BOZULMASI, ZARAR GÖRMESİ VEYA DİĞER DEĞİŞİMLERE UĞRAMASI, (F) BU BAŞVURUNUN VEYA Hostlica ŞİRKETİNİN SUNDUĞU HERHANGİ BAŞKA BİR HİZMET İÇİN YAPILAN BAŞVURU YA DA TALEBİN İŞLEME KONULMASI VEYA (G) ICANN, ICANN'DEN ÖNCEKİ KURULUŞLAR VEYA HERHANGİ BİR DÜZENLEME ORGANI TARAFINDAN BELİRLENEN ANLAŞMAZLIK İLKESİ VE İLKELERİNİN UYGULANMASI.

 

8. AVUKAT ÜCRETLERİ

Bu sözleşme ile ilgili anlaşmazlık çıkması durumunda, lehine hüküm verilen tarafa mahkeme ve avukat masrafları ödenir.

 

9. .US KAYITLARINA ÖZGÜ HÜKÜMLER

Alan Adı Sahibi olarak, Siz, (i) A.B.D. alan adı kaydı ve (ii) A.b.D.'ye kayıtlı herhangi bir alan adı kullanımından kaynaklı Alan Adı Sahibi ilişkileri nedeniyle kayıt kuruluşu NeuStar'ı ve onun memurlarını, yöneticilerini,çalışanlarını vekillerini, yan kuruluşları ve hisse sahiplerini her türde ve çeşitte tüm iddia, dava, faaliyet, masraf talebi ve tazminattan muaf tutarsınız.

Yeni Alan Adı Sahibi A.B.D. alan adını kullanma ehliyetine sahip olmak için aşağıdaki Çekirdek Gereksinimleri karşıladığını tasdik eder.

 

A. Alan adı sahipleri iki gruptan birisi olmalıdır:

  1. (i) Amerikan vatandaşı olan, (ii) Amerika'da veya hakimiyet alanında sürekli ikamet eden, veya (iii) asıl ikamet ettiği yer A.B.D olan gerçek kişiler, veya;

  2. (i) elli (50) A.B.D. eyaletinde, Columbia Bölgesi veya Birleşik Devletler hakimiyetinde ve toprağında yerleşik kurum ve kuruluş (ii)Amerika Birleşil Devletleri, Columbia Bölgesi ve onun hakimiyetinde bulunan yerlerin kanunlarına göre kurulup teşkilatlanmış kurum ve kuruluşlar (bunlara federal, eyalet veya yerel Birleşik Devletler hükümeti veya bunların siyasi bölümleri ve Birleşik Devletlerde yerleşik ticari olmayan kuruluşlar dahildir),veya;

  3. Amerika Birleşik Devletlerinde veya hakimiyet bölgesi ve toprak parçasında iyi niyetli varlık gösteren yabancı kurum ve kuruluş, aynı zamanda (i) A.B.D.'de düzenli olarak kanun etkinliklerinde bulunan kuruluş(mal ve hizmet satışları ve diğer ticari ve ticari olmayan içine kar gütmeyen faaliyetleri de alan işler),(ii)A.B.D.'de ofisi ve mülkiyeti olan kuruluşlar.

 

B. Tüm .US alan adları için listelenen ad sunucularının Amerika Birleşik Devletleri veya ona bağlı topraklar içinde olması gerekir.

Yeni Alan Adı Sahibi, ayrıca, Hostlica tarafının Alan Adı Sahibinin Nexus gereksinimlerini nasıl sağladığı konusundaki belirli bilgileri istediğini ve Alan Adı Sahibinin bu bilgileri gönüllü olarak ilettiğini onaylar. Yeni Alan Adı Sahibi, bu bilgilerin ABD Kayıt Kuruluşu ile doğrulanacağını ve paylaşılacağını anlar kabul eder.

Yeni Alan Adı Sahibi bilginin doğrulaması yapılamadığında ve sorumlu Çekirdek Gereksinimlerine uymaya devam edememekteyse alan adı değişiminin derhal iptal edileceğini anlar ve kabul eder.

 

10. BAŞLIKLAR VE ÜST BAŞLIKLAR; BAĞIMSIZ TAAHHÜTLER; AYRILABİLİRLİK

Bu Sözleşme'nin başlıkları yalnızca kullanışlılık ve referans kolaylığı için sağlanmıştır ve tarafların sözleşmesini burada belirtilmeyen herhangi bir şekilde açıklamak veya yorumlamak için kullanılmayacaktır. Bu Sözleşmedeki her bir hüküm ve sözleşme ayrı ve bağımsız bir hüküm veya sözleşme olarak tüm amaçlarla incelenecektir. Yargı yetkisine sahip bir mahkeme bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün (veya hükmünün bir kısmının) yasa dışı, geçersiz veya uygulanamaz olduğuna kanaat getirirse bu Sözleşmenin diğer hükümleri (veya hükümlerinin kısımları) bundan etkilenmeyecek ve yasaların tam olarak izin verdiği ölçüde geçerli ve uygulanabilir olacaktır.

 

11. TANIMLAR; ÇELİŞKİLER

Bu Sözleşmede tanımlanmayan ancak büyük harfle geçen terimler, Evrensel Hizmet Koşulları Sözleşmesinde onlara atfedilen anlamları taşıyacaktır. Bu Sözleşme hükümleri ile Evrensel Hizmet Koşulları Sözleşmesinin hükümleri arasında bir tutarsızlık olması durumunda bu Sözleşmenin hükümleri geçerli olacaktır.

Destek Ekibimiz İle

İletişime Geçin İhtiyacınız olduğu her an çözüm üretmek için buradayız.
tel Telefon İle Destek 0850 780 4800
tel Mail ile Destek info@hostlica.com
tel Ticket ile Destek talep oluştur