X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)
X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar
X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)
X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar
Alan Adı Kayıt Sözleşmesi

Alan Adı Kayıt Sözleşmesi

hero
slider-img
KURUMSAL BİLGİLER

1. GENEL BAKIŞ

Bu Alan Adı Kayıt Sözleşmesi (bu “Sözleşme”) siz ile Hostlica, LLC {Türkiye'deki adıyla Hostlica} ("Hostlica") arasında imzalanmış olup, elektronik kabul tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Bu Sözleşme Hostlica Alan Adı Kayıt hizmetlerini ("Alan Adı Kayıt Hizmetleri" veya "Hizmetler") kullanımınızla ilgili şartları ve koşulları belirler. Biz, bize veya bizim gibi terimler Hostlica anlamına gelecektir. “Siz”, “sizin”, “Kullanıcı” veya “müşteri terimleri”, bu Sözleşmeyi kabul eden kişi veya kuruluş anlamına gelir. Aksi belirtilmedikçe bu Sözleşmedeki hiçbir hükmün, herhangi bir üçüncü taraf hakkı veya avantajı sağladığı kabul edilmeyecektir.

Bu Sözleşmeyi elektronik ortamda kabul etmeniz, referans olarak her bir  (i) Hostlica Evrensel Hizmet Koşulları Sözleşmesi ("UTOS"), (ii) herhangi bir alan adında kaydettirebileceğiniz üst seviye alan adının ("TLD") tüm sözleşmeleri, kılavuzları politikaları, uygulamaları, prosedürleri, kayıt gereksinimleri veya operasyonel standartları (“Kayıt Politikaları), ve (iii) Hostlica web sitesinin (bu “Site”) Alan Adı Kayıt Hizmetleri açılış sayfasında size sunulan her türlü plan sınırlamaları, ürün sorumluluk retleri veya diğer kısıtlamaları içeren bu Sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı, onayladığınızı ve şartlarına bağlı kalacağınızı belirtir.

Şunları kabul eder ve onaylarsınız: (i) Hostlica, karar yetkisi kendine ait olmak üzere bu Sözleşmeyi ve burada bahsedilen politikaları veya sözleşmeleri dilediği zaman değiştirebilir ve bu değişiklikler veya düzeltmeler Sitede yayınlandığı andan itibaren geçerli olur ve (ii) söz konusu değişiklikler veya düzeltmeler yapıldıktan sonra bu Siteyi veya bu Sitede yer alan Hizmetleri kullanmanız bu Sözleşmenin son halini kabul ettiğiniz anlamına gelir. En son güncellendiği haliyle bu Sözleşme'ye tabi olmayı kabul etmiyorsanız bu Site'yi veya bu Site'de bulunan Hizmetler'i kullanmayın (veya kullanmaya devam etmeyin). Ayrıca, Hostlica size bu Sözleşmede yaptığı değişiklikleri veya düzenlemeleri zaman zaman e-posta ile bildirebilir. Bu nedenle, e-posta adresiniz de dahil olmak üzere müşteri hesabı (“Müşteri Hesabı”) bilgilerinizi güncel tutmanız çok önemlidir. Hostlica böyle bir hatanın yanlış veya güncel olmayan bir e-posta adresinden kaynaklanması durumunda bir e-posta bildirimi almamanızdan dolayı hiçbir yükümlülük veya sorumluluk üstlenmez.

Hostlica İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu ICANN onaylı bir alan adı kayıt kuruluşu değildir; alan adı kayıt hizmetlerinin yetkili bir bayisidir. Bu doğrultuda, Hostlica hizmetinin bu Sözleşme'yi (i) sponsor alan adı kayıt kuruluşu, (ii) ICANN ve/veya (iii) söz konusu üst düzey alan adı TLD için veya ülke kodu üst düzey alan adı ccTLD" için geçerli kayıt tarafından sağlanan koşul ve şartlara uyacak şekilde değiştirebileceğini kabul ve beyan edersiniz. Bu Sözleşme'de kullanıldığı şekilde kayıt, Kayıt, kayıt operatörü veya Kayıt Operatörü, söz konusu TLD veya ccTLD için geçerli kayıt anlamına gelir. Sponsor alan adı kayıt kuruluşunu belirlemek için buraya tıklayın.

Hostlica şirketinin, bu Sözleşme'yi (i) ICANN ve/veya (ii) söz konusu TLD için veya ülke kodu üst düzey alan adı ("ccTLD") için geçerli kayıt tarafından sağlanan şartlar ve koşullara uyacak şekilde değiştirebileceğini kabul eder ve onaylarsınız. “Kayıt Hizmeti Sağlayıcı” ifadesi; kayıt hizmetlerini, geçerli TLD veya ccTLD için Kayıt Operatörü adına çalıştırma ve yönetme sorumluluğu bulunan hizmet sağlayıcıya atıfta bulunur.

 

2. TÜM KAYITLARA ÖZEL HÜKÜMLER

Aksi belirtilmediği takdirde, aşağıdaki Bölüm 2 hükümleri gelen olarak sunduğumuz tüm TDL'ler için geçerlidir. TLD veya ccTLD alan adlarına özel hükümler (gönderilen Kayıt İlkelerine ek olarak) bu Sözleşmenin ilerleyen bölümlerinde belirtilmiştir.

 

  1. Kayıt İlkeleri. Alan adınızın kaydı için geçerli tüm Kayıt İlkelerine (bu Sözleşmede yukarıda açıklandığı şekilde) bağlı olacağınızı (her seviyede) kabul edersiniz. TLD KAYDINIZDAN ÖNCE GEÇERLİ TLD SİTESİNİ ZİYARET EDEREK GEÇERLİ TÜM KAYIT İLKELERİNİ OKUMAK VE İNCELEMEK SİZİN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜZDEDİR. HER BİR TLD’YE YÖNELİK KAYIT İLKELERİ BURADA LİSTELENEN TLD BAĞLANTISINI ZİYARET EDEREK BULUNABİLİR. Bu Sözleşmenin diğer hükümlerine bakılmaksızın, alan adı kaydının yapıldığı TLD'nin Kayıt Operatörü, bu Sözleşmenin beyan edilen üçüncü taraf lehtarıdır ve lehtarı olacaktır. Böylece bu sözleşmenin tarafları; Kayıt Operatörünün üçüncü taraf lehtar haklarının verildiğini ve Kayıt Operatörünün, ilgili TLD için alan adı kayıt kuruluşu olma konusunda Hostlica ile anlaşarak bu Sözleşme kapsamındaki üçüncü taraf lehtar haklarına dayanarak hareket ettiğini kabul ve beyan eder. Kayıt Operatörünün üçüncü taraf lehtar hakları bu Sözleşmenin herhangi bir feshi ile iptal edilmez.

  2. Kayıt Gereklilikleri. Herhangi bir TLD veya ccTLD'nin uygunluk ( örn. .JP, .EU vb. için ikamet), geçerlilik (örn. DNS doğrulama) veya diğer kimlik doğrulama gereksinimlerini TLD içinde bir alan adını kaydetmek için koşul olarak gerektirmesi kaydıyla, bir başvuru göndererek veya alan adınızı kaydettirerek veya yenileyerek (a) alan adının kaydedilmesi veya yenilenmesi için sağlanan tüm bilgilerin (varsa destekleyici tüm belgeler de dahil) doğru ve eksiksiz olduğunu ve herhangi bir şekilde yanıltıcı olmadığını ve başvurunun iyi niyetle yapıldığını; (b) alan adı kaydının süresi boyunca geçerli TLD'ye yönelik Kayıt İlkelerinin öngördüğü uygunluk ölçütlerini karşıladığınızı ve karşılamaya devam edeceğinizi; (c) daha önce, alan adı için aynı uygunluk ölçütlerini kullanarak başka bir alan adı kayıt kuruluşuna bu kayıt kuruluşunun reddettiği bir başvuru göndermediğinizi beyan ve garanti eder (geçerliyse); (d) alan adı, kayıt için kabul edilse bile alan adını kaydetme yetkinizin, alan adına ilişkin yetkisi olduğunu öne süren diğer kişiler tarafından engellenebileceğini kabul ve beyan eder ve (e) gerekli garantilerden herhangi birinin yanlış, eksik veya yanıltıcı bulunması durumunda Kayıt veya alan adı kayıt kuruluşunun, alan adı kaydını iptal edebileceğini kabul ve beyan edersiniz.

  3. Mülkiyet. Bir alan adı kaydının, sizin için, alan adı kayıt kuruluşu veya diğer herhangi bir kişi için, alan adı olarak kullanılan ada veya alan adı kaydına ilişkin herhangi bir mülkiyet hakkı teşkil etmediğini ve bir alan adının Alan Adı Kayıt Kuruluşuna girişinin, alan adı olarak kaydedilen alan adının kanıtı veya sahipliği olarak yorumlanmayacağını kabul ve beyan edersiniz. Hiçbir şekilde herhangi bir alan adı kaydına ilişkin bir mülkiyet hakkını transfer etmeyecek veya transfer girişiminde bulunmayacak ya da bir alan adı kaydını güvenlik amacıyla devretmeyecek veya devretme girişiminde bulunmayacak ya da diğer herhangi bir şekilde ipotek etmeyecek veya ipotek etme girişiminde bulunmayacaksınız.

  4. ICANN Gereklilikleri. Her geçerli Kayıt Operatörü'nün, ICANN ile kendisi arasındaki Kayıt Sözleşmesi'ne ve ICANN ile arasındaki diğer herhangi bir düzenlemeye uygun şekilde izleme sorumluluğu olan ICANN gereksinimlerine, standartlarına, politikalarına, prosedürlerine ve uygulamalarına tabi olmayı da kabul edersiniz. ICANN ile ilgili faydalı ek bilgiler için lütfen bkz. ICANN Eğitim Materyalleri ve ICANN Faydaları ve Sorumlulukları.

  5. Alan Adı Kayıt Kuruluşunun Tazmini. Herhangi bir şekilde alan adı kaydınızdan kaynaklanan veya bununla bağlantılı olan makul yasal ücretler ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere bilinen veya bilinmeyen tüm iddialar, hak talepleri, zararlar, kayıplar, maliyetler, masraflar, dava nedenleri veya diğer her türlü yükümlülük açısından, kullanım, kayıt, uzatma, yenileme, silme ve/veya transfer ve/veya geçerli hükümlerin veya kayıt ile ilgili koşulların veya hükümlerin ihlali dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kayıt Operatörü'nü Kayıt Hizmeti Sağlayıcısı'nı ve onun alt yüklenicilerini, bağlı kuruluşlarını, iş ortaklarını, bölümlerini, hissedarlarını, yöneticilerini, görevlilerini, çalışanlarını, muhasebecilerini, avukatlarını, sigortacılarını, aracılarını, seleflerini, haleflerini ve vekillerini tazmin etmeyi, savunmayı ve masun tutmayı (talebi takip eden 30 gün içinde)kabul edersiniz. Alan Adı Kayıt Kuruluşunun veya Kayıt Operatörünün makul olmayan nedenlerle geri alınmayacak olan önceden yazılı onayını almadan bu türde tazmin edilebilir bir iddianın çözümüne ve ara buluculuğuna dahil olmayacaksınız ve bu tazminat yükümlülüğünün Sözleşme'nin herhangi bir nedenle feshedilmesinden veya süresinin sona ermesinden sonra da geçerliliğini koruyacağını kabul edersiniz. HİÇBİR KOŞULDA KAYIT OPERATÖRÜ, YÜKÜMLÜLÜĞÜN SÖZLEŞME TEMELİNDE BEYAN EDİLMİŞ OLMASINDAN BAĞIMSIZ OLARAK VE KAYIT OPERATÖRÜ ZARAR OLASILIĞIYLA İLGİLİ BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, KÂR VEYA İTİBAR KAYBI DA DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, SONUÇSAL, ÖZEL, ÖRNEK NİTELİĞİNDE VEYA CEZAİ ZARAR, HAKSIZ MUAMELE (İHMAL DAHİL), AÇIK VEYA ÖRTÜLÜ GARANTİLERİN İHLALİ, BU SÖZLEŞME'NİN VEYA ONUN DAHİL EDİLEN SÖZLEŞMELERİNİ VE POLİTİKALARININ İHLALİ, ALAN ADINI KULLANAMAMANIZ, VERİ VEYA DOSYA KAYBINIZ AÇISINDAN SİZE VEYA DİĞER HERHANGİ BİR KİŞİYE KARŞI SORUMLU DEĞİLDİR.

  6. Denetime Tabi TLD'ler. Herhangi bir “Denetime Tabi” TLD içinde alan adı kaydı için, kaydınızın aşağıdaki ek gereksinimlere tabi olduğunu onaylar ve kabul edersiniz: (a) gizlilik, veri toplama, tüketici koruması (yanıltıcı davranışla bağlantılı olanlar dahil), adil kredilendirme, alacak tahsil, organik tarım, verilerin ifşası ve finansal açıklamalarla ilgili olanlar da dahil olmak üzere tüm geçerli yasalara uymanız gerekir; (b) sağlık ve finansla ilgili hassas veriler topluyor ve saklıyorsanız geçerli yasaların tanımladığı şekilde bu hizmetlerin sunulmasıyla orantılı şekilde makul ve uygun güvenlik önlemlerini uygulamanız gerekir. Denetime tabi TLD’lere şunlar dahildir: .games, .juegos, .school, .schule, .toys, .eco, .care, .diet, .fitness, .health, .clinic, .dental, .healthcare, .capital, .cash, .broker, .claims, .exchange, .finance, .financial, .fund, .investments, .lease, .loans, .market, .money, .trading, .credit, .insure, .tax, .mortgage, .degree, .mba, .audio, .book, .broadway, .movie, .music, .software, .fashion, .video, .app, .art, .band, .cloud, .data, .digital, .fan, .free, .gratis, .discount, .sale, .media, .news, .online, .pictures, .radio, .show, .theater, .tours, .accountants, .architect, .associates, .broker, .legal, .realty, .vet, .engineering, .law, .limited, .show; .theater; .town, .city, .reise ve .reisen

  7. Yüksek Seviyede Denetime Tabi TLD'ler. Denetime Tabi TLD'lere ilişkin gereksinimlerin yanı sıra Yüksek Seviyede Denetime Tabi TLD'lere kayıt şu gereksinimlere tabidir: (a) şikayetlerin bildirimi veya kayıt kötüye kullanım raporları için, güncel tutulması gereken yönetici ilgili kişisi bilgilerinin yanı sıra ilgili mevzuatın veya Sektördeki öz denetim kuruluşlarının temel iş yerlerindeki iletişim bilgilerini sağlarsınız; (b)söz konusu Yüksek denetime tabi TLD ile ilişkili sektöre katılımınız için gerekli yetkilere, ayrıcalıklara, lisanslara ve/veya diğer ilgili referanslara sahip olduğunuzu beyan edersiniz ve (c) söz konusu Yüksek Denetime Tabi TLD ile ilişkili sektöre katılım için yetkilerinizin, ayrıcalıklarınızın, lisanslarınızın ve/veya diğer ilgili referansların geçerliliğine ilişkin, esasa dayalı tüm değişiklikleri bildirerek ilgili düzenlemelere ve lisans koşullarına uymaya ve genel olarak hizmet sundukları tüketicilerin ilgi alanlarında faaliyet göstermeye devam ettiğinize dair teminat sağlarsınız. Yüksek Seviyede Denetime Tabi TLD’lere şunlar dahildir: .abogado, .attorney, .bank, .bet, .bingo, .casino .charity (ve IDN dengi xn--30rr7y), .cpa, .corp, creditcard, .creditunion .dds, .dentist, .doctor, .fail, .gmbh, .gripe, .hospital, .inc, .insurance, .lawyer, .lifeinsurance, .llc, .llp, .ltda, .medical, .mutuelle, .pharmacy, .poker, .university, .sarl, .spreadbetting, .srl, .sucks, .surgery .university, .vermogensberater, .vesicherung ve .wtf.
   .
   doctor uzantısı için, kendini lisanslı sağlık görevlileri olarak kabul eden alan adı sahiplerinin, talep edildiği takdirde Alan Adı Kayıt Kuruluşu ve Kayıt Sorumlusu’na ilgili lisansa sahip olduklarını göstermeleri gerekir.

  8. Özel Güvenlikli TLD'ler. Denetime Tabi ve Yüksek Seviyede Denetime Tabi TLD'lere yönelik gereksinimlerin yanı sıra, “Özel Güvenlikli” TLD içinde yer alan herhangi bir alan adını kaydettirerek, sizin veya işletmenizin, böyle bir ilişki, sponsorluk veya onaylama mevcut değilse, bir veya birden fazla ülkenin veya hükümetin askeri güçleri ile ilişkili olduğu, sponsorluğunda bulunduğu veya onaylandığı yönünde yanlış izlenim bırakmayı veya sahte olarak ima etmeyi önlemek için makul adımları atmayı kabul edersiniz. Özel Güvenlikli TLD'lere şunlar dahildir: .army, .navy, .airforce

  9. Üçüncü Taraf Lehtar. Bu Sözleşmenin diğer hükümlerine bakılmaksızın, alan adı kaydının yapıldığı TLD'nin Kayıt Operatörü, bu Sözleşmenin beyan edilen üçüncü taraf lehtarıdır ve lehtarı olacaktır. Böylece bu sözleşmenin tarafları; Kayıt Operatörünün üçüncü taraf lehtar haklarının verildiğini ve Kayıt Operatörünün, ilgili TLD için alan adı kayıt kuruluşu olma konusunda Hostlica ile anlaşarak bu Sözleşme kapsamındaki üçüncü taraf lehtar haklarına dayanarak hareket ettiğini kabul ve beyan eder. Kayıt Operatörünün üçüncü taraf lehtar hakları bu Sözleşmenin herhangi bir feshi ile iptal edilmez.

  10. Değişken ve Tek Tip Olmayan Fiyatlandırma. Belirli TLD'lerdeki belirli alan adlarının Kayıt İlkeleri tarafından değişken fiyatlı olacak şekilde belirlendiğini (örn. standart - premium adlar) ve/veya tek tip olmayan yenileme fiyatının olabileceğini onaylar, anlar ve kabul edersiniz (bir alan adı kayıt yenileme ücreti aynı TLD'de bulunan diğer alan adlarından farklı olabilir, örn. bir alan adının yenileme ücreti 100,00 $ ve 33,00 $ iken farklı bir alan adının kayıt yenileme ücreti olabilir).

  11. Gizlilik veya Vekalet Kullanımı Kısıtlaması. Belirli piyasalarda, ülkelerde ve bölgelerde veya belirli TLD’ler için özel veya vekalet TLD kayıtları satın almanıza izin verilmeyebileceğini kabul eder ve onaylarsınız. Bu durumlarda, tüm TLD kayıtlarını; geçerli, doğru ve eksiksiz olduğunu beyan ve garanti ettiğiniz kişisel bilgilerinizi kullanarak gerçekleştirmelisiniz.

 

3. ÜCRETLER VE ÖDEMELER

(A) OTOMATİK YENİLEME ŞARTLARI DAHİL GENEL ŞARTLAR

Bu Sitede, Hizmetleri sipariş ettiğinizde satın almış veya almış olduğunuz Hizmetler için çıkarılan tüm fiyatları ve ücretleri ödemeyi kabul edersiniz. Hostlica, ücretlerini ve fiyatlarını dilediği zaman değiştirme veya düzenle hakkını saklı tutar ve söz konusu değişiklikler veya düzenlemeler bu Sitede online olarak yayınlanır ve size başka bir bildirimde bulunulmadan derhal geçerli olur. Hizmetleri ay veya yıl bazında bir süre için satın aldıysanız veya edindiyseniz fiyatlar ve ücretlerdeki değişiklikler ve düzenlemeler, yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde söz konusu Hizmetler yenilendiği zaman geçerli olur.

Aksi özellikle belirtilmediği sürece (örneğin yukarıdaki Bölüm 2(x)'de vurgulanan nedenlerden dolayı), herhangi bir TLD’deki herhangi bir alan adının yenileme fiyatı, bir alan adını arattığınızda ve seçtiğinizde ve satın almadan önce tekrar sepetinizde gösterilen liste (indirimsiz) fiyatıyla aynı olacaktır. Örneğin, liste fiyatı 9,99 $ ise ve farklı bir yenileme fiyatı belirtilmediyse, yenileme fiyatı da 9,99 $ olur. Benzer şekilde, bir alan adının satış fiyatı 8,99 $ ise ve liste fiyatı (indirimsiz) 9,99 $ olarak gösteriliyorsa (üstü çizgili olarak) yenileme fiyatı 9,99 $*\ olur.

* Yenileme fiyatı asıl yenileme tarihinden önce değişikliğe maruz kalabilir.

Bu Sözleşme kapsamında sunulan Hizmetlere yönelik ücretler, ödeme, para iadesi ve fatura ile ilgili diğer tüm şartlar ve koşullar için lütfen UTOS “Ücretler ve Ödemeler” bölümüne bakın

 

(B) ALAN ADI YENİLEME ŞARTLARI

Bir alan adını kaydettirirken, aşağıdaki yenileme seçeneklerine sahip olursunuz:

  1. Otomatik Yenileme. Otomatik Yenileme varsayılan bir ayardır. Alan adları, alan adı kaydı için en son yenileme sürenizin uzunluğuna eşdeğer bir süre boyunca otomatik olarak yenilenir ve ödeme, Hostlica hesabının şu anki oranlarında, Hostlica hesabında kayıtlı olan Ödeme Yönteminden alınır. Örneğin, alan adınızı bir (1) yıl için kaydettirmeyi seçtiyseniz, Hostlica, o alan adını otomatik olarak (1) yıl süreyle yenileyecektir. Alan adınızı (2) yıl için kaydetmeyi seçtiyseniz Hostlica, o alan adını iki (2) yıl süreyle otomatik olarak yenileyecektir ve yenileme prosedürü bu şekilde devam edecektir.

  2. Manuel Yenileme. Otomatik yenilemeyi kapatmayı seçerseniz ve o tarihte geçerli olan sürenin sonunda geçerli olacak şekilde ürünü iptal ederseniz (örneğin alan adı kaydını iptal etmek gibi), Hesap Yöneticisi üzerinde oturum açıp yenilemeyi manuel olarak uygulayarak veya müşteri hizmetlerini arayarak (alan adının yenilenmesini istiyorsanız) alan adının sona erme tarihinden önce dilediğiniz zaman alan adını manuel olarak yenilemeyi seçebilirsiniz. Sona erme tarihinden önce yenilemeyi manuel olarak uygulayamadığınız takdirde alan adı iptal edilecek ve bu adı artık kullanamayacaksınız.

 

Tüm yenilemeler, zaman zaman üzerinde yapılan değişikliklerle bu Sözleşmenin artlarına tabi olacaktır ve Siz de yenilenen tüm alan adları için bu Sözleşmenin şartlarına (değiştirildiği şekilde) tabi olacağınızı kabul ve beyan edersiniz. Alan adı yenileme ücretleri iade edilemez. Alan adını seçilen yenileme seçeneği ile otomatik olarak yenilemeyi herhangi bir nedenden ötürü başaramazsak, işlemin başarılı olması için yetecek kadar süre için ilk kayıt döneminizden az bir süre için alan adı kaydınızı otomatik olarak yenileyebilirsiniz. Herhangi bir nedenle Hostlica, kayıtlı Ödeme Yönteminizden ödeme alamazsa ve bildirimlerimize yanıt veremezseniz alan adı kaydınızın süresi dolar. Kredi kartı kullanıyorsanız sona erme tarihini içeren Ödeme Yöntemi bilgilerinizi güncel tutmak sizin sorumluluğunuzdadır.

Belirli ccTLD'ler (.am, .at, .be, .br, .ca, .cn, .com.cn, .net.cn, .org.cn, .de, .eu, .fm, .gs, .it, .jp, .ms, .nu, .nz, .co.nz, .net.nz, .org.nz, .tc, .tk, .tw, .com.tw, .org.tw, .idv.tw, .uk ve .vg) için yenileme faturalandırması, süre sonu olan aydan önceki ayın ilk gününde gerçekleştirilir.

Belirli ccTLD'ler (.am, .at, .be, .ca, .cn, .com.cn, .net.cn, .org.cn, .de, .eu, .fm, .gs, .it, .jp, .ms, .nu, .nz, .co.nz, .net.nz, .org.nz, .tc, .tk, .tw, .com.tw, .org.tw, .idv.tw, .uk ve .vg) için yenileme işlemi yerine getirilir, veya ürün daha önce iptal edildiyse sona erme tarihinden önceki ayın en geç 20'sinde manuel olarak yapılmalıdır, aksi takdirde alan adınız yenilememe durumuna alınır. Bazı ccTLD'ler (.es) için sona erme tarihinden en geç yedi gün önce yenilemenin işleme konması gerekir; aksi takdirde alan adınız yenilememe durumuna alınacaktır. Alan adı yenilememe durumuna alındığında alan adını yalnızca Hostlica hizmetini arayıp alan adının yenilenmesini talep ederek yenileyebilirsiniz. Alan adınızı Hesap Yöneticiniz aracılığıyla yenileyemezsiniz. Sona erme tarihinden önce iptal edilen bir ürünün yenilenmesini manuel olarak uygulayamadığınız takdirde alan adı iptal edilecek ve bu adı artık kullanamayacaksınız.

Hostlica hizmetinin, iptal edilen ve bu Sözleşme'de verilen süreler içinde yenileyemediğiniz alan adlarından sorumlu tutulmayacağını kabul edersiniz. Herhangi bir koşulda, alan adınızı zamanında yenileyemezseniz, ek ücretler geçerli olabilir. Alan adı kaydınızla birlikte gizlilik hizmetlerine, korumalı kayda veya diğer herhangi bir benzer hizmete kaydolduysanız, alan adı kaydınızın yenilenme zamanı geldiğinde, önceden iptal etmediğiniz sürece bu hizmetler otomatik olarak yenilenir ve geçerli ek yenileme ücretleri için sizden ödeme alınır.

Bu Sözleşme'de belirtilen süreler içinde alan adınızı yenilememeniz durumunda, Hostlica‘nin, kendi takdirine bağlı olarak, süresi dolmuş alan adınızı sizin adınıza yenileyebileceğini kabul edersiniz. Hostlica, süresi dolmuş alan adınızı sizin adınıza yenilemeye karar verirse Yenileme için Yetkisiz Kullanım Süreniz mevcuttur; bu süre içinde yenileme için Hostlica ücretlerini ödeyebilir ve alan adınızı saklayabilirsiniz. Yenileme için Yetkisiz Kullanım Süresi şu anda on iki (12) gündür ancak bu Sözleşmenin şartları kapsamında değişikliğe tabidir.

Belirli ccTLD'ler (.am, .at, .be, .cn, .com.cn, .net.cn, .org.cn, .de, .eu, .fm, .gs, .it, .jp, .ms, .nu, .nz, .co.nz, .net.nz, .org.nz, .tc, .tk, .tw, .com.tw, .org.tw, .idv.tw, .uk ve .vg) için, alan adının sona erme tarihinden sonra Yenileme için Yetkisiz Kullanım Süresi yoktur. Yetkisiz Kullanım Süresi sırasında yenileme için Hostlica tarafına ücret ödememeniz durumunda, alan adınız Askıya alınır ve silinmek üzere işaretlenir. Bundan sonra, alan adınızın süresi dolan bir alan adı açık artırması teklifine tabi olmaması ve Hostlica kurtarma ücreti ödemeniz şartıyla, alan adınızı kullanmak için 30 güne kadar bir kurtarma süresi olabilir.

Kurtarma ücreti şu anda 80,00 $ ABD doları tutarındadır ve bu Sözleşmenin şartları kapsamında değişikliğe tabidir. Ödeme ile kurtarma amaçlı 30 günlük süre sona ermeden önce alan adınızı kurtarmazsanız Hostlica kendi takdirine bağlı olarak alan adınızı silebilir veya sizin adınıza başka bir alan adı sahibine transfer edebilir. Kurtarma süresinde alan adınız park edilebilir.

Alan adınızın silinmesi durumunda Kayıt, Hostlica tarafına kullanma ücreti ödeyip alan adınızı kullanmaya devam edebileceğiniz 30 günlük bir Kullanma Süresi sunar. Kurtarma ücreti şu anda 80,00 $ ABD doları tutarındadır ve bu Sözleşmenin şartları kapsamında değişikliğe tabidir. Alan adınızı Kaydın Kullanma Süresi sonuna kadar kullanmaya devam etmemeniz halinde Kayıt tarafından ilk gelenin kaydedebileceği şekilde kullanıma sunulur.

Yenileme için Yetkisiz Kullanım Süreleri ve Ödeme ile Kurtarma Amaçlı Yetkisiz Kullanım Süreleri farklı ccTLD'ler için değişiklik gösterir. Lütfen ilgili TLD'ye özel şartlara bakın. Bu paragrafın hükümleri ile ccTLD şartları arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda ccTLD şartları geçerli olacaktır.

Kayıt süre sonu bildirimi politikamız ve ilgili ücretler burada belirtilmiştir.

 

(C) ÜCRETSİZ ÜRÜN ŞARTLARI

Bir alan adının kaydıyla birlikte ücretsiz ürünler almanız durumunda söz konusu ürünlerin yalnızca geçerli bir satın alma işlemiyle kullanılabileceğini ve alana adının silinmesi veya iptal edilmesi durumunda feshedilebileceğini kabul ve beyan edersiniz. Ücretsiz alan adları için, kayıttan sonraki beş (5) gün boyunca, söz konusu ücretsiz alan adıyla ilişkili hesabı değiştirmeyeceğinizi kabul ve beyan edersiniz. Ücretsiz bir alan adının, başka bir alan adının kaydıyla birlikte sunulması durumunda ve ücretli alan adı kaydı başarısız olursa kendi takdirimize bağlı olarak ücretsiz alan adının kaydını silebilir veya ödenen tutar ile ücretsiz alan adının değeri arasındaki farklı iade edebiliriz. Promosyon teklifleriyle ilişkili başarısız kayıtlar; kendi takdirimize bağlı olarak, ücretsiz veya indirimli ürünün silinmesiyle veya kayıtlı alan adı fiyatı ile indirimli ürünün değeri arasında denkleştirme yapılmasıyla sonuçlanabilir.

 

4. SÖZLEŞMENİN ŞARTLARI,TRANSFERLER, ALAN ADI TADICILIĞI

Bu Sözleşme'nin şartları Hostlica üzerinden kayıtlı bir alan adınız olduğu sürece geçerli ve tam yürürlükte kalacaktır.

İlk kayıt tarihinden sonra ilk altmış (60) gün içinde, Hostlica ile kaydedilen herhangi bir alan adını başka bir alan adı kayıt kuruluşuna transfer etmemeyi kabul edersiniz. Herhangi bir alan adını Hesap Değişikliği'ni takip eden on (10) gün boyunca transfer edemeyeceğinizi kabul edersiniz.

Ayrıca bir alan adı sahibinin bir alan adını beş (5) gün kullanıp iptal ettikten sonra kayıt ücretinin tamamını iade alabilme imkanını bir alan adının pazarlama veya kullanım avantajlarını değerlendirerek "alan adı denemesi" faaliyetleri gerçekleştirmeyeceğinizi kabul edersiniz. Hostlica, (karar takdir yetkisi Hostlica tarafına ait olmak üzere) "alan adı denemesi" yaptığınıza karar verirse, Hostlica (a) sizden küçük bir ücret alma (bu ücret düzenlenen para iadelerinden düşülür) veya (b) iptal/para iadesi talebinizi tamamen reddetme haklarını saklı tutar. Hostlica dolandırıcılık veya kontrolünüz dışındaki diğer faaliyetler nedeniyle beş (5) günlük ödemesiz dönemde alan adınızı iptal ederse Hostlica sizden hiçbir bir ücret talep etmez. Beş (5) günlük ilk kullanım süresi, para iadesi yapılmayan Premium Alan Adları için geçerli değildir.

Hostlica tarafının (i) hizmetleri Hostlica tarafından satın almak için kullanabileceğiniz üçüncü taraflarca yapılan beyanlar veya (ii) Hostlica web sitesinde veya Hostlica tanıtım materyallerinde yayınlanan genel ifadeler karşısında bağlı olmayacağını kabul edersiniz.

 

5. GÜNCEL BİLGİLERİ, BİLGİLERİN KULLANIMI VE SÜRE SONU

Başvuru ve/veya kayıt sürecinin bir parçası olarak sağladığınız bilgilerden herhangi biri değiştiğinde beş (5) iş günü içinde Hostlica şirketine bildirimde bulunmayı kabul edersiniz. Bu bilgilerin geçerli ve doğru olmasını sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır. Herhangi bir nedenle Hostlica hizmetine başlangıçta ve sürekli bir şekilde doğru ve güvenilir bilgi sağlayamamanız bu Sözleşme'nin somut bir ihlali olarak kabul edilecek ve alan adının askıya alınması ve/veya iptali için temel teşkil edecektir. Herhangi bir nedenle Hostlica tarafından, sağladığınız bilgilerin geçerliliğini belirlemek için yapılan herhangi bir sorguyu beş (5) iş günü içinde yanıtlayamamanız da bu Sözleşme'nin somut bir ihlali olarak kabul edilecek ve alan adının askıya alınması ve/veya iptali için temel teşkil edecektir. Alan adınızı satın aldığınıza ilişkin makbuz kaydının bir kopyasını bulundurmayı kabul edersiniz.

Kaydettirdiğiniz her bir alan adı için aşağıdaki iletişim verilerinin gerekli olduğunu kabul edersiniz: posta adresi, e-posta adresi, telefon numarası ve varsa Kayıtlı Ad Sorumlusu için bir faks numarası ve Kayıtlı Ad Sorumlusu'nun bilgilerinden farklıysa teknik ilgili kişinin, yönetici ilgili kişisinin ve faturalandırma ilgili kişisinin aynı iletişim bilgileri.


Alan adı kaydının, tamamen veya kısmen, yetkili bilgilerinizin, bu bilgilerin örneğin ABD ile AB arasında, uluslararası sınırlardan aktarılmasını gerektirebilecek alan adı kayıt yönetimi amacı ile kullanılması, kopyalanması, dağıtılması, yayınlanması, değiştirilmesi ve diğer işlemlere tabi tutulması için kayıt operatörü ile paylaşılmasını kabul eder ve onaylarsınız. Bu bilgiler; ICANN gereklilikleri veya belirli ccTLD’lere (.am, .com.au, .net.au, .org.au, .ca, .cz, .fr, .it, .jp, .co.jp, .kr, .co.kr, .ne.kr, .re.kr, .no, .co.nz, .net.nz, .org.nz, .vg, .se, .so, .sg, .com.sg, .tw, .com.tw, .net.tw, .org.tw, .uk, .co.uk, .me.uk, .org.uk, .us) ilişkin gereklilikler uyarınca, kayıt operatörü tarafından WHOIS veya halef protokol (topluca da “WHOIS” Dizini olarak anılacaktır) üzerinden herkese açık hale getirilebilir, bu, kontrolünün ötesindedir ve Hostlica kontrolüne tabi değildir..

Hem Hostlica hem de kayıt operatörünün, bu bilgileri bir üçüncü taraf emanet hizmetinde arşivlemesi gerekebilir. İşbu Sözleşme ile tüm bu gereksinimler ve ifşalar için onay ve izin verirsiniz. Ayrıca bir üçüncü tarafla ilgili bilgi sağlıyorsanız üçüncü tarafa ifşayı ve ifşanın amacını bildirdiğinizi ve bu ifşa için üçüncü tarafın onayını aldığınızı da kabul ve beyan edersiniz. Alan Adı Kayıt Kuruluşu, verileri bu Sözleşme'ye aykırı bir şekilde işlemeyecektir. Alan Adı Kayıt Kuruluşu, verileri kayba veya kötüye kullanıma karşı korumak için makul önlemleri alacaktır.

Kaydettirdiğiniz her bir alan adı için, ICANN veya kayıt kuruluşu politikaları ile belirlendiği şekilde, aşağıdaki bilgilerin WHOIS Dizininde herkese açık hale getirileceğini ve ICANN sözleşmesinde belirtildiği şekilde toplu olarak satışının gerçekleştirilebileceğini kabul edersiniz:

 • Alan adı;
 • Adınız ve posta adresiniz;
 • Teknik kişiler ve yönetici ilgili kişileri için ad, e-posta adresi, posta adresi, telefon ve faks numaraları;
 • Birincil ve ikincil ad sunucuları için internet protokolü numaraları;
 • Ad sunucularının ilgili adları ve
 • İlk kayıt ve sona erme tarihi.
 • Birincil ad sunucusunun ve ikincil ad sunucusunun adı,
 • Alan adı kayıt kuruluşunun kimliği.

ICANN tarafından izin verildiği ölçüde Hostlica hizmetinin, kayıt sürecinde sağladığınız herkese açık bilgilerden yaralanabileceğini kabul edersiniz. Kişisel bilgilerini edindiğiniz kişilere sağlamayı kabul ettiğiniz alan adının yeniden satışı için faaliyette bulunduğunuz takdirde kişisel bilgilerin, ICANN politikası uyarınca olası kullanımlarına ilişkin bilgiler. Ayrıca sağladıkları bilgilerin bu tür kullanımı için söz konusu kişilerin onayını ve bu onayın kanıtını almayı da kabul edersiniz.

Hostlica tarafının, (a) satılan ve alınan alan adının ismi (b) satılan ve alınan alan adının fiyatı ve (c) satış veya alım saati ile ilgili bilgileri dahil olmak ancak bunlarla kısıtlı olmamak üzere web sitesinde bulunan alan adlarının alımı ve satışı ile ilgili bazı bilgileri kamuoyuna duyurup paylaşma hakkı olduğunu onaylarsınız.

CIRA tarafından veya kural ya da politika oluşturma denetim ve yetkisine sahip herhangi bir il veya eyalet yönetimi tarafından oluşturulan kurallar ya da politikalar da dahil olmak üzere mevcut olan veya gelecekte geçerli olacak kurallara ya da politikalara uyabilmemiz için işbu Sözleşme ile bize, bir alan adına başvururken sizden sağlamanız istenen aşağıdaki bilgileri etkileşimli ve herkese açık olarak erişilebilen bir kayıt veritabanı yoluyla üçüncü taraflara ifşa etme hakkı tanırsınız:

 1. Sizin tarafınızdan kaydolunan alan adları ve alt alan adları;
 2. Kuruluşunuzun adı, türü ve posta adresi;
 3. Alan adınız veya alt alan adlarınız için teknik ve yönetici ilgili kişilerinin adları, pozisyonları, posta adresleri, e-posta adresleri, telefon numaraları ve varsa faks numaraları;
 4. Alan adınız veya alt alan adınız için en az iki (2) ad sunucusu ana bilgisayar adının (biri birincil ve en az biri ikincil) tam ana bilgisayar adları ve İnternet protokolü (IP) adresleri. En fazla altı (6) ad sunucusu belirtilebilir. Bir ana bilgisayarda birden (1) fazla IP adresi varsa virgülle ayrılmış bir liste kullanın;
 5. Bu ad sunucularının ilgili adları;
 6. Kaydın ilk oluşturulma tarihi ve
 7. Kayıt süresinin dolduğu tarih.

Bu bilgileri toplu olarak üçüncü tarafların kullanımına sunmamız gerekebilir. Bu bilgileri CIRA'ya veya takdir yetkisi bize ait olmak üzere başka bir üçüncü tarafa transfer edebilir veya atayabiliriz.

 

6. ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ POLİTİKASI

Geçerli Anlaşmazlık Çözümü Politikamıza tabi olduğunuzu kabul edersiniz. Bu sözleşme bu belgeye dahil edilmiş ve bu Sözleşme'nin bir parçası haline getirilmiştir. Alan Adı Anlaşmazlık Çözümü Yeknesak Politikasını online olarak görüntüleyebilirsiniz. Hostlica tarafının zaman zaman Anlaşmazlık Çözümü Politikasında değişiklik yapabileceğini kabul edersiniz. Hostlica Anlaşmazlık Çözümü Politikasındaki değişiklikleri, değişiklikler yürürlüğe girmeden en az otuz (30) gün içinde yayınlar. Güncellenen politika geçerli hale geldikten sonra Hostlica ile olan alan adı kayıtlarınızı sürdürerek, Anlaşmazlık Çözümü politikasını değiştirildiği haliyle kabul etmiş olursunuz. Hostlica web sitesini düzenli aralıklarla inceleyerek Anlaşmazlık Çözümü Politikası'nda değişiklik yapılıp yapılmadığını kontrol etmeyi kabul edersiniz. Değiştirilen Anlaşmazlık Çözümü politikası nedeniyle Hostlica ile olan Hizmetlerinizi iptal eder veya feshederseniz size herhangi bir para iadesi yapılmaz. Ayrıca varsa Yeknesak Hızlı Askıya Alma Sistemi kapsamında başlatılan kovuşturmalara gönderimde bulunmayı da kabul edersiniz.

Hostlica kullanarak kaydolduğunuz bir (1) veya birden fazla alan adının neden olduğu bir anlaşmazlığın ortaya çıkması durumunda bu Sözleşme'de sağlandığı şekilde Hostlica hizmetini tazmin etmeyi, savunmayı ve masun tutmayı kabul edersiniz. Ayrıca Hostlica, Hostlica kullanarak kaydolduğunuz bir alan adıyla ilgili olarak, hükümet, yargı veya yönetim organı yoluyla bir şikayette bulunulduğu bildirimini alırsa anlaşmazlık çözülene kadar Hostlica hizmetinin, yalnızca kendi takdirine bağlı olarak, hükümet, yönetim veya yargı organının faaliyetlerine ve gereksinimlerine uymak için gerekli görülen, alan adındaki ek değişiklikler, atama ve/veya denetim ile ilgili Hostlica hizmetinin gerekli gördüğü tüm işlemleri gerçekleştirmesini de kabul edersiniz. Bu durumda, Hostlica tarafından gerçekleştirilen her işlem açısından Hostlica hizmetini masun tutmayı kabul edersiniz.

Diğer geçerli olma potansiyeli olan yargı yetkilerine halel getirmeksizin,
(1) ikamet ettiğiniz konumdaki mahkemelerin yargı yetkisine,
(2) alan adı kayıt kuruluşunun bulunduğu mahkemelerin yargı yetkisine veya
(3) kayıt operatörünün bulunduğu mahkemelerin yargı yetkisine (örn. .CN için Çin, .CO için Kolombiya, .EU için AB vb.) uyacağınızı kabul edersiniz.

.ca alan adları için hizmeti kullanma veya .ca alan adını kaydetmenizin üçüncü taraflarca engellenmesi halinde anlaşmazlık anında geçerli olan CIRA anlaşmazlık çözümü politikası hükümlerine tabi olursunuz.

 

7. ALAN ADLARININ TRANSFERİ

Herhangi bir alan adını transfer ederseniz Alan Adı Transfer Sözleşmemizde ve Alan Adı Sahibi Değişikliği Sözleşmemizde belirtilen prosedürlerin ve koşulların gerektirdiği bilgileri sağlamayı ve bu prosedürlere ve koşullara uymayı kabul edersiniz. Alan Adı Transfer Sözleşmemizin ve Alan Adı Sahibi Değişikliği Sözleşmemizin en son sürümlerini çevrimiçi bulabilirsiniz. Alan adınızı daha da fazla korumak için, Hostlica ile kayıtlı olan veya Hostlica şirketine transfer edilen alan adları, Alan Adı Sahibi Değişikliği Sözleşmemizde veya Alan Adı Vekili Sözleşmemizde belirtildiği şekilde talep çıkışı yapılmadıkça kilitli durumuna getirilecektir. Hostlica hizmetinden yeni bir Alan Adı Kayıt Kuruluşu'na transfer başlatmak için alan adının kilitli durumundan alınması gerekir. Alan adınız Hostlica hedefine başarıyla transfer edildikten sonra dilediğiniz zaman Hostlica ile hesabınıza giriş yapabilir ve kilitli durumunu kaldırabilirsiniz.

 

8. YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ, HİZMETLERİN ASKIYA ALINMASI, SÖZLEŞME İHLALİ

Bilginiz dahilinde, alan adının kaydının veya doğrudan ya da dolaylı kullanım şeklinin herhangi bir üçüncü tarafın yasal haklarını ihlal etmediğini beyan ve kabul edersiniz. Gizlilik, veri toplama, tüketici koruması, adil kredi, alacak tahsili, organik tarım, verilerin ifşası ve finansal ifşalar ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın tüm geçerli yasalara uyacaksınız. Sağlıkla ilgili ve finansal verileri topluyor ve bulunduruyorsanız, geçerli yasalar tarafından tanımlandığı şekilde bu hizmetlerle orantılı olarak makul ve uygun güvenlik önlemlerini uygulamanız gerekir. İlişkili kayıt tld dizesine ilişkin sektöre katılım için gerekli yetkiye, ayrıcalığa, lisansa ve/veya diğer ilgili yeterliliğe sahip olduğunuzu beyan edersiniz. Yetkinizin, ayrıcalığınızın, lisansınızın ve /veya diğer ilgili yeterliliğinizin geçerliliğinde yapılan herhangi bir somut değişikliği bildireceksiniz. Alan adı kayıt kuruluşunu ve kayıt operatörünü ve onun yöneticilerini, görevlilerini, çalışanlarını ve aracılarını alan adı kaydından kaynaklanan veya bununla ilgili tüm iddialar, zararlar, yükümlülükler, maliyetler ve masraflar (makul yasal ücretler ve masraflar) açısından tazmin edecek ve masun tutacaksınız. Bu yükümlülük, bu Sözleşme'nin veya alan adı kaydının süresinin dolmasından veya feshedilmesinden sonra da geçerli kalacaktır.

Bu Sözleşme'de belirtilen diğer olayların yanı sıra şunları da kabul edersiniz:

 1. Bu Sözleşme'nin çözüme kavuşmamış bir ihlali söz konusu olduğunda veya o anda geçerli olan veya daha sonra ICANN tarafından uygulanacak herhangi bir politikanın, askıya alma veya iptal işlemi gerektirmesi durumunda Hostlica tarafından sağlanan tüm hizmetleri kullanımınız, iptal veya askıya alma durumuna tabidir;

 2. Herhangi bir alan adı kaydınız, (a) Hostlica veya kayıt operatörü tarafından alan adı kaydında yapılan hataları düzeltmek için veya (b) herhangi bir alan adıyla ilgili anlaşmazlıkların çözümü için ICANN tarafından uygulanan herhangi bir belirtim veya politika uyarınca ya da ICANN tarafından uygulanan belirtimlerle veya politikayla tutarlı herhangi bir Hostlica prosedürü uyarınca askıya alma, iptal veya transfer durumuna tabi olacaktır.

Hostlica ve alan adı kayıt kuruluşunun, yalnızca Hostlica veya alan adı kayıt kuruluşunun kendi sınırsız takdirine bağlı olarak, şu durumlarda gerekli gördüğü şekilde herhangi bir kaydı ya da işlemi reddetme, iptal etme veya transfer etme veya herhangi bir alan adını kayıt kilidine, askıya veya benzer duruma alma hakkını saklı tuttuğunu kabul ve beyan edersiniz: (i) İnternet ile ilgili genel olarak yetkili olduğu kabul görülen herhangi bir sektör grubunun izlediği belirtimlere uymak için (ör. RFC'ler), (ii) herhangi bir alan adı kaydı veya kayıt kuruluşu tarafından yapılan hataları düzeltmek ve bunların doğruluğunu ya da düzenin korumak, (iii) ücretlerin alan adı kayıt kuruluşuna ödenmemesi durumunda, (iv) alan adı kayıt kuruluşunun bütünlüğünü ve kararlılığını korumak için, (v) geçerli tüm mahkeme kararlarına, yasalara, devlet hükümlerine veya gereksinimlerine, kanun gerekliliklerine ya da anlaşmazlık çözümü süreçlerine uymak için, (vi) kayıt sözleşmesi de dahil olmak üzere ancak bununla sınırlı kalmaksızın geçerli ICANN kurallarına veya düzenlemelere uymak için, (vii) kayıt operatörünün yanı sıra onun iş ortakları, bağlı kuruluşları, görevlileri, yöneticileri ve çalışanları tarafında hukuki veya cezai yükümlülüklerden kaçınmak için, (viii) bu Sözleşme'nin şartları uyarınca, (ix) aşağıdaki Bölüm 8'de açıklanan izinsiz etkinliklerin gerçekleşmesi halinde veya (x) bir anlaşmazlığın çözümü sırasında.

Bu Sözleşme'nin şart ve koşullarına ve herhangi bir Hostlica kuralına veya politikasına tamamen uymamanız Hostlica tarafından bu Sözleşme'nin somut ihlali sayılır ve Hostlica size yazılı veya elektronik olarak (e-posta) bu ihlalin bildirimini sağlayabilir. Hostlica için, Hostlica yükümlülüklerinizi ihlal etmediğinize ilişkin somut kanıtı (10) iş günü içinde sağlamamanız durumunda Hostlica, sizinle olan ilişkisini feshedebilir ve geçerli yasalara uygun şekilde Hostlica için mevcut olan herhangi bir düzeltici işleme başvurabilir. Bu düzeltici işlem size bildirilmeden uygulanabilir ve alan adlarınızdan herhangi birinin kaydının ve Hostlica tarafından size sağlanan hizmetlerin iptalini içerebilir ancak bununla sınırlı değildir. Hizmetlerinizin bir ihlal nedeniyle iptal edilmesi veya feshedilmesi durumunda herhangi bir para iadesi almazsınız.

İhlal teşkil eden herhangi bir etkinliğin Hostlica tarafından işlem görmemesi veya size bildirilmemesi, ihlalde bulunduğunuz gerçeğini değiştirmez veya ihlal için mazeret olarak kabul edilemez.

 

9. HİZMETLERİN KISITLANMASI, REDDETME HAKKI

Alan adı sisteminizi (“DNS”) Hostlica sunucularında barındırıyorsanız veya bir alan adını, URL'yi veya başka bir içeriği başka bir yerde barındırılan bir sisteme ya da siteye yönlendirmek için sistemlerimizi kullanıyorsanız veya alan adınız Hostlica ile kayıtlıysa Hostlica sunucularında aşırı yük bulunmadığını doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır. Hostlica sunucularını ve alan adınızı posta bombaları, internette pakete boğma, paket bozma veya kötüye kullanım amaçlı diğer saldırılar için kaynak, aracı, yanıtlama adresi veya hedef adresi olarak kullanamazsınız. Sunucu korsanlığı veya diğer güvenlik ihlalleri yasaktır. Hostlica, sitenizin neden olduğu, ağın kararlılığını tehdit eden etkinliklerin alıcısı olduğuna karar verirse Hostlica, alan adınızı DNS'inden devre dışı bırakma hakkını saklı tutar.

Hostlica tarafının, tamamen kendi takdirinde olmak ve tarafınıza herhangi bir yükümlülük getirmemek üzere, herhangi bir alan adının tescilini kabul etmeyi reddedebileceğini onaylarsınız. Hostlica aynı zamanda tamamen kendi takdirine bağlı olmak ve size karşı hiçbir yükümlülük almamak üzere kaydın gerçekleşmesini takip eden ilk otuz (30) gün içinde herhangi bir alan adının kaydını silebilir.

Hostlica, bir kaydı reddeder veya kayıttan sonraki ilk otuz (30) gün içinde mevcut bir kaydı silerse, iptal edilen veya reddedilen kayıtla bağlantılı olarak Hostlica için ödenen tüm ücretler için bir para iadesi alacaksınız. Hostlica, spam veya ahlaki açıdan sakıncalı etkinliklerle ilişkili olarak kullanılan bir alan adının kaydını silerse para iadesi yapılmayacaktır.

 

10. VARSAYILAN AYARLAR, PARK EDİLMİŞ SAYFA

Alan Adı Ayarlarınızın Seçilmesi. Hostlica ile bir alan adına kaydolduğunuzda ödeme işlemi sırasında sizden alan adı ayarlarınızı seçmeniz istenir. Web siteniz veya hosting ihtiyaçlarınız için başka bir sağlayıcıyı kullanmayı planlıyorsanız alan adı ayarlarınızı seçerken bu sağlayıcının ad sunucularını girmeniz gerekir. Bu işlem, alan adınızı Hostlica ad sunucularından başka sunuculara yönlendirir. Hostlica müşterisiyseniz ve zaten yeni alan adı kayıtları için alan adı ayarlarınızı belirleyerek bir müşteri profili oluşturduysanız ödeme işlemi sırasında bu adımı tekrar tamamlamanız gerekmez.

Hostlica Varsayılan Ayarları. Alan adınızı yukarıda belirtildiği şekilde Hostlica ad sunucularından başka bir yere yönlendirmezseniz, Hostlica alan adınızı bir “Park Edilmiş Sayfaya” (“Varsayılan Ayar”) yönlendirir. Hostlica tarafının Varsayılan Ayarı belirleme hakkının saklı olduğunu kabul edersiniz.

Park Edilmiş Sayfa Varsayılan Ayarı. Hostlica Park Edilmiş Sayfa hizmeti, web siteleri tarafından etkin şekilde kullanılmayan alan adlarından gelir elde etmek (tıklama başına ödeme reklamcılığının kullanımı yoluyla) amacıyla tasarlanmış online bir alan adı paraya dönüştürme sistemidir. Alan adınız Park Edilmiş Sayfa'ya yönlendirilirse Hostlica hizmetinin, yukarı açılır veya aşağı açılır tarayıcı pencerelerinin, banner reklamlarının, ses ve video akışlarının veya diğer herhangi bir reklamcılık aracının kullanımı yoluyla Park Edilmiş Sayfanızda hem (a) şirket içi reklamlar (Hostlica ürünlerinin ve hizmetlerinin bağlantılarını içeren) hem de (b) üçüncü taraf reklamları (üçüncü taraf ürünlerinin ve hizmetlerinin bağlantılarını içeren) gösterebileceğini ve çerezler ve benzer bir araç yoluyla ilgili kullanım verilerini kendi kullanımımız için toplayabileceğimizi kabul ve beyan edersiniz. Ayrıca tüm şirket içi reklamların ve üçüncü taraf reklamlarının, uygun olduğu şekilde Hostlica ve onun reklamcılık iş ortakları tarafından seçileceğini ve reklamı özelleştirmenize izin verilmediğini veya bunun karşılığında herhangi bir tazminat alma yetkinizin olmadığını kabul ve beyan edersiniz. Hostlica Park Edilmiş Sayfalarında gösterilen üçüncü taraf reklamlarının, yetişkinlere yönelik içeriğe bağlantılar da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, saldırgan içerikler barındırabileceğini lütfen unutmayın. Hostlica, Hostlica Park Edilmiş Sayfalarında görüntülenen içeriği ve üçüncü taraf reklamlarını düzenlemek, kontrol etmek, izlemek veya sınırlamak için hiçbir çaba göstermez ve size veya bunlarla bağlantılı olarak üçüncü taraflara karşı herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez.

Hostlica Varsayılan Ayarlarını Değiştirmek. Hostlica Varsayılan Ayarlarını alan adı kaydınızın dönemi boyunca dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

 

 1. Park Edilmiş Sayfanızda Gösterilen İçerikler. Park Edilmiş sayfanızda gösterilen içeriği değiştiremezsiniz. Aşağıdaki listelenen diğer seçeneklerden birini belirleyebilirsiniz.

 2. Alan Adı Paraya Dönüştürme Sistemine Katılma. Hostlica Park Edilmiş Sayfa hizmeti tarafından sunulan alan adı paraya dönüştürme potansiyelinde yer almak istiyorsanız lütfen CashParking® hizmetimizi inceleyin ve satın alıp almayacağınıza karar verin.

 3. İçerik Olmaması. Yukarıda listelenen seçenekler sizin için uygun değilse lütfen müşteri hizmetleri ile görüşerek sizin için uygun olabilecek diğer seçenekler hakkında bilgi edinin.

Alan Adının Sona Erme Tarihinden Sonra Park Edilmiş Sayfa Varsayılan Ayarına Geri Dönme. Alan adının sona erme tarihinden sonra ve alan adı kaydınızın süresi boyunca alan adınızı nasıl kullandığınızdan bağımsız olarak alan adınız yukarıda açıklanan Park Edilmiş Sayfa Varsayılan Ayarına otomatik olarak geri döner. Bu paragrafta kullanıldığı şekilde, “sona erme tarihinin”, alan adının süresinin sona ermesinden hemen sonraki ancak alan adının kayda geri dönmesinden önceki “yenileme dönemini” veya “kurtarma dönemini” de içerdiği varsayılır. Alan adınız yukarıda açıklanan Park Edilmiş Sayfa Varsayılan Ayarına geri döndükten sonra Park Edilmiş Sayfa hizmetini devre dışı bırakmanın tek yolu, alan adınızın bu Sözleşmenin Bölüm 2(B) Alan Adı Yenileme Şartlarına uygun şekilde yenilenmesi, ödeme ile kurtarılması veya yeniden kaydedilmesidir.

 

11. ALAN ADI EKLENTİLERİ

Kurumsal Kayıt: Kurumsal kayıt; faks numaranız, sokak adresiniz ve çalışma saatleriniz de dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın alan adınızın temeli olan işletme hakkında ek bilgiler göstermenize olanak tanır.

Geçerlilik Süresi Konsolidasyonu. Geçerlilik süresi konsolidasyonu hizmetinin yalnızca .com ve .net alan adlarının geçerlilik sürelerini eşitlemek için kullanılabileceğini kabul edersiniz. Bu hizmet, Alan Adı Kayıt Kuruluşu BLOKESİNDE, Kayıt BLOKESİNDE veya Transfer bekleme durumda olan alan adlarını eşitlemek için kullanılamaz. Hizmetin Alan adlarınızın süre sonunu yalnızca en az bir (1) ay öne ve en fazla on (10) yıl ileri ve yalnızca en fazla on iki (12) aylık bir dönem için kullanılabileceğini kabul edersiniz. Hizmet ile alan adları eşitlendiğinde yeni süre sonu tarihi iptal edilemez. Hizmetin kötüye kullanılmasını veya yenilemeye alternatif olarak kullanılmasını önlemek için bu hizmeti 12 aylık bir dönem içinde her alan adında yalnızca bir kez kullanabilirsiniz. Hizmet yalnızca süre sonu geçmemiş olan alan adlarında kullanılabilir. Süre sonunu tekrar değiştirmek için öncelikle alan adını yenilemeniz gerekir. Hizmetin yalnızca alan adı kayıt kuruluşunun biz olduğumuz alan adlarını eşitlemek için kullanılabileceğini anlar ve kabul edersiniz. Bizimle kaydedilmeyen alan adlarının Hizmetten faydalanabilmek için transfer edilmesi gerekir.

İndirimli Alan Adı Kulübü. İndirimli Alan Adı Kulübü üyeliği satın almanın karşılığında belirli alan adı kayıtları, bir (1) ücretsiz Açık Artırma hesabı, bir (1) ücretsiz Park Ederken Kazanın hesabı ve Alan Adı Satın Alma Hizmeti indirimleri dahil olmak üzere bizden indirimli ürün ve hizmet satın almış olursunuz. Bizimle satın alınan ücretsiz veya indirimli ürünlere veya hizmetlere sahip olduğunuz sürece üyeliğinizi devam ettirmeniz gerekir. İndirimli alan adı kaydı veya diğer hizmetleri iptal etmeden üyeliğinizi yenilememeniz halinde ürünlerinizi ve hizmetlerinizi yenileme zamanında geçerli olan normal fiyatlardan otomatik olarak yeniler ve kayıtlı Ödeme Yönteminizden çekim yaparız. Üyelik Sözleşmesi ücretini ödeyene kadar indirimli ürün veya hizmet satın alamaz, ücretsiz hesaplarınızı kullanamazsınız. Üyelik ücretleri iade edilmez.

Ön Sipariş/Takip. Süresi dolan bir alan adının öncelikle on iki (12) günlük bir yetkisiz kullanım süresine, ardından da ICANN tarafından zorunlu kılınan, ödeme ile kurtarma amaçlı otuz (30) günlük yetkisiz kullanım süresine tabi olacağını kabul edersiniz. Bu süre içinde mevcut alan adı sahibi alan adını yenileyebilir ve kayıt haklarını sürdürebilir. Ön siparişinizin, alan adını edinmenizle sonuçlanacağını garanti etmez ve dilediğimiz zaman herhangi bir nedenle (a) ek ön siparişleri reddetme veya (b) mevcut ön siparişleri iptal etme hakkımızı açıkça saklı tutarız. Ön siparişiniz reddedilirse veya iptal edilirse, söz konusu alan adı ön siparişi için ödenen ücretleri vakit kaybetmeden iade etmeyi kabul ederiz. Alan adı aynı zamanda Açık Artırmalar® hizmeti yoluyla yeniden satış için ikincil piyasaya sürülebilir. Açık Artırmalar üyeliğinizin ilk yılından sonra, aksi öngörülmedikçe ön sipariş kredinizin etkin olduğu süre boyunca kayıtlı ödeme yönteminizi kullanarak Açık Artırmalar üyeliğinizi otomatik olarak yenileyeceğimizi kabul edersiniz. Açık Artırmalar web sitesini ziyaret ederek Açık Artırmalar hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca alan adı, satın alma için uygun hale gelmeden önce bir havuz sürecine tabi tutulabilir. Bizim ve alan adı kayıt kuruluşu ortaklarımızın ön sipariş de dahil olmak üzere hizmetlerimizi kullanacağımızı kabul edersiniz. Bu nedenle; alan adı, farklı bir alan adı kayıt kuruluşuna kayıtlı olabilir ancak hesabınızdan yönetilebilir. Hizmetler'i kullanarak diğer işlemlerin yanı sıra aşağıdaki işlemleri de gerçekleştirebileceksiniz:

 1. .COM, .NET, .US, .BIZ, .INFO, .ORG, .MOBI üst düzey alan adları kapsamında herhangi bir alan adının ön siparişi. Bir alan adının ön siparişi, en fazla bir yıllık alan adı kaydı fiyatını içerir. Herhangi bir alan adı için başarıyla ön sipariş verdiğiniz takdirde Alan Adı Kaydı Sözleşmesinin ve referans olarak bu Sözleşmeye dahil edilen ilgili sözleşmelerin şartlar ve koşullarına tabi olursunuz.

 2. Alan adı edinene kadar ön siparişinizi değiştirin. Başarılı bir şekilde bir alan adı edinene kadar krediyi farklı bir alan adına geçirme olanağına sahip olursunuz. Üç (3) yıl sonra kredi kullanılmıyorsa krediyi kaldırma hakkımızı saklı tutarız.

 3. Süresi dolmakta olan bir alan adı listesine aylık abonelik. Ayrıca beş (5) gün içinde süresi dolacak bir alan adı listesine abonelik satın almayı da tercih edebilirsiniz. Süresi dolmakta olan alan adı listesine abone olduğunuz takdirde, satın aldığınız Hizmetlerin süresi için kayıtlı ödeme yönteminizin aylık abonelik tabanında ücretlendirilebileceğini kabul edersiniz.

 4. Kaydetmek istediğiniz süresi dolan alan adı listesinden alan adı seçin. Ön sipariş vermek istediğiniz her alan adına yukarıdaki (i) alt bölümünde belirtildiği üzere bir yıla kadar alan adı kayıt ücreti dahil olacaktır.

 5. Şu anda kayıtlı olan alan adlarınızı, alan adı kayıt kuruluşundaki, durumdaki, sona erme tarihindeki veya ad sunucularındaki değişiklikler için ek ücret ödemeden izleyin.

 6. Alan adı kayıt kuruluşundan bağımsız olarak, o anda kayıtlı olan herhangi bir alan adını, durum değişiklikleri geçmişinin izlenmesi ve birden fazla e-posta bildirimi adresinin belirlenmesi için izlemenize olanak tanıyan Alan Adı Uyarısı Profesyonel Sürüm veya izleme hizmetine abonelik.

Alan Adı Mülkiyet Hakları Koruması Alan Adı Mülkiyet Hakları Koruması, genel olarak şu eylemleri gerçekleştirmenize izin verir: (i) Otomatik yenileme ayarının etkin olduğu alan adlarında, süresi dolan bir kredi kartı veya geçersiz bir ödeme yöntemi nedeniyle alan adının hata sonucu kaybedilmesini, normal süre dolum tarihinden itibaren doksan (90) gün boyunca alan adını koruyarak önlemek; ve (ii) alan adınızda hesabınızda kilitlemek.

ANCAK BU HİZMET, KAYIT HAKLARI KORUMA HİZMETİNİ NE ZAMAN SATIN ALDIĞINIZA BAĞLI OLMAKSIZIN, PREMIUM İLANLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE, Hostlica PLATFORMLARINDA ALAN ADINIZI SATIŞA ÇIKARMANIZDAN KAYNAKLANAN TRANSFERLERİ ÖNLEMEZ.

Hizmeti bir alan adı veya tüm alan adları için satın aldığınızda, her bir alan adı için otomatik yenileme işlevi etkinleştirilir ve bu adlar, yukarıda belirtilen alan adını satmayı veya hizmeti kaldırmayı seçtiğiniz tarihe kadar transfer edilemez. Aynı zamanda Hizmeti satın almayla ilgili durumları dikkatli bir şekilde incelediğinizi ve Hizmetin, Hizmeti satın aldığınız alan adlarını transfer etmenizi engelleyeceğini anladığınızı kabul eder ve onaylarsınız. Ayrıca; Hizmetin, devre dışı bırakma işlemlerinden önce alan adı mülkiyetini doğrulamaya yönelik ek adımları da içerdiğini kabul etmekte ve onaylamaktasınız. Hizmeti dilediğiniz zaman devre dışı bırakma seçeneğiniz olmakla birlikte, Hizmetin Para İadesi politikamıza tabi olduğunu; para iadesi alma hakkınızın olamayabileceğini kabul eder ve onaylarsınız.

Premium Alan Adı Listeleme ve Satın Alma Hizmetleri

Hizmetin Tanımı

Premium Alan Adı Listeleme ve Satın Alma Hizmeti (“Hizmet”), ilişkili web sitesinin içeriğinin satışı veya alımı için değil, yalnızca şu anda kaydettirilmiş olan alan adlarının satışı ve alımını kolaylaştırmak için sağlanmaktadır. Hostlica bir konum ve işlem kolaylaştırma süreci sunmakta olup, tamamlanan her bir işlem için belirtilen tutardaki komisyonu alacaktır. Hostlica, bir emanet kuruluşu değildir. Bu nedenle Hostlica, alan adlarının çoğunun kalitesini, güvenliğini veya yasallığını garanti etmez. Listedeki alan adları herhangi bir zamanda satıcı tarafından veya bizim tarafımızdan kaldırılabilir. İşleminizin Hostlica tarafından uygulanan “İşlem Güvencesi” kapsamında yönetileceğini kabul eder ve onaylarsınız. Hostlica "İşlem Güvencesi"ni kullanarak, Hostlica şirketini sizin adınıza işlemi tamamlamak için gerekli olan görevleri gerçekleştirme konusunda yetkilendirirsiniz. Bu işlemlerde, Hostlica, alan adlarını satın almanız ve satmanız için bir işlem kolaylaştırma görevine sahiptir. Hostlica, paranızı işletme masrafları veya diğer kurumsal amaçlarla kullanmaz ve iflas ya da herhangi bir başka durumda parayı sahiplerine iade etmez. Hostlica

Destek Ekibimiz İle

İletişime Geçin İhtiyacınız olduğu her an çözüm üretmek için buradayız.
tel Telefon İle Destek 0850 780 4800
tel Mail ile Destek info@hostlica.com
tel Ticket ile Destek talep oluştur